Varan har lagts till i varukorgen

Här blir extremvärmen vanligast framöver

Miljö 29 jun
34027000-young-headache-woman-suffering-a-heat-wave-and-using-a
I framtiden kommer antalet dygn med temperaturer över 25 grader att öka drastiskt i hela landet, menar Fastighetsägarna och WSP. Foto: Mostphotos
Fastighetsägarna och WSP har listat orterna som kommer få flest extremvarma dygn i framtiden. Orterna där temperaturen ökar mest finns också med på listan.

Antalet extremvarma dagar förväntas öka kraftigt. Fastighetsägarna har tillsammans med WSP tagit fram en prognos över antalet extremvarma dagar i samtliga svenska tätorter med över 20 000 invånare. Prognosen bygger på data från SMHI och gäller för perioden 2071 till 2100 samt förutsätter att utsläppen fortsätter att öka.

De mest drabbade platserna

Varmast kommer det framöver att bli på östkusten, säger prognosen. 70 år framåt i tiden beräknas Karlskrona ha över 69 dygn per år då temperaturen går över 25 grader per år. Vilket är flest av samtliga tätorter. På andra plats kommer Lidingö med 63,7 dygn och på tredje plats Kristianstad med 61,8 dygn.

Den kraftigaste procentuella ökningen sker dock i Norrland. I Luleå förväntas antalet högsommardagar öka med över 1 000 procent. Även i Umeå väntas ökningen bli 901 procent och i Piteå 805 procent fler heta dagar per år.

Kan orsaka sprickbildningar

Långvariga värmeböljor ställer stora krav på både bostäder och lokaler för att inte orsaka hälsorisker av de höga temperaturerna. Ligger fastigheten i en sänka eller är särskilt solutsatt påverkas den ännu mer av höga temperaturer som överstiger de 28 grader som Folkhälsomyndigheten anser som gränsvärde vid extrem värme i bostäder.

Höga temperaturer över tid kan också skada fastigheter genom att orsaka sprickbildningar på fasaden och sättningar i marken. Dessutom bidrar hettan till ökad brandrisk i hela samhället.

– Här behöver vi hjälpas åt för att få till ett strategiskt arbete med tekniska lösningar och grundlig analys för att hantera risker och förebygga problemen, säger David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR på deras hemsida.

Fastighetsägare har stort ansvar

Ansvaret för klimatanpassningen ligger delvis på kommunerna, men fastighetsägare har också ett långtgående ansvar att skydda sina fastigheter. Effektiva åtgärder mot värmeböljor kräver en grundlig analys av fastigheten och dess läge, anser prognosmakarna.

Som fastighetsägare till en utsatt fastighet behövs långsiktiga åtgärder. Det kan handla om förbättrad ventilation och solavskärmning. Men även boende och lokalhyresgäster kan bidra för att undvika förhöjda inomhustemperaturer.

Rapporten om högsommarvärme kommer att publiceras under sommaren.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Några råd till boende och lokalhyresgäster:

  • Använd persienner eller gardiner för att stänga ute sol.
  • Vädra bara nätter och kvällar när det är svalare ute än inne.
  • Stäng av värmekällor från elektronik.
  • Använd en fläkt för ökad cirkulation.
Källa: Fastighetsägarna.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Kris och beredskap Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Några råd till boende och lokalhyresgäster:

  • Använd persienner eller gardiner för att stänga ute sol.
  • Vädra bara nätter och kvällar när det är svalare ute än inne.
  • Stäng av värmekällor från elektronik.
  • Använd en fläkt för ökad cirkulation.
Källa: Fastighetsägarna.