Varan har lagts till i varukorgen

Det får hushållen att styra sin elanvändning

styrning-av-energiforbrukningen
Elanvändare är ofta mer villiga att ändra sina vanor om de upplever att deras handling gör en direkt skillnad för miljön eller samhället. Foto: Mostphotos
Förutsägbara ekonomiska konsekvenser, bibehållen komfort och bekvämlighet är några viktiga faktorer som får hushåll att vilja bli mer flexibla i sin elanvändning. Det visar en färsk studie.

Genom att vara flexibla i sin elanvändning kan hushållen bidra till en mer effektiv användning av elnätet. Därigenom skulle även behovet av att bygga ut kapaciteten i elnätet minska.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen gjort en studie baserat på djupintervjuer och enkätundersökningar med hushållskonsumenter och marknadsaktörer.

Målet med studien har varit att ta reda på varför inte fler hushållskonsumenter bidrar med efterfrågeflexibilitet och varför inte fler marknadsaktörer aktivt främjar hushållskonsumenters möjligheter att bidra med efterfrågeflexibilitet.

Av studien framgår det bland annat att:

  • Tre av fyra hushåll som idag är efterfrågeflexibla blev det under 2022. Den stora ökningen berodde främst på de historiskt höga elpriserna och de stora prisvariationerna över dygnet under den andra halvan av 2022.
  • Förutsägbara ekonomiska konsekvenser samt bibehållen komfort och bekvämlighet är viktiga faktorer som påverkar hushållens beslut om att välja timprisavtal och bli mer flexibla i sin elanvändning.
  • Elanvändare är ofta mer villiga att bli efterfrågeflexibla om de upplever att deras handling gör en direkt skillnad för miljön eller samhället.
  • Det är viktigt att marknaden hjälper hushållen att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av de val de kan göra för att bidra med efterfrågeflexibilitet, så att hushållen inte avstår att göra sådana val på grund av brist på information.
FAKTA Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet i hushåll handlar om förmågan att justera sin elanvändning utifrån olika signaler, exempelvis elpris, belastningen i elnätet eller möjligheter att lagra energi. Genom att hushållen är flexibla i sin elanvändning kan energiomställningen göras snabbare och mer kostnadseffektivt, exempelvis genom att elnätet används mer effektivt och att behovet av att bygga ut kapaciteten i elnätet minskar.

Källa: Energimarknadsinspektionen
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet i hushåll handlar om förmågan att justera sin elanvändning utifrån olika signaler, exempelvis elpris, belastningen i elnätet eller möjligheter att lagra energi. Genom att hushållen är flexibla i sin elanvändning kan energiomställningen göras snabbare och mer kostnadseffektivt, exempelvis genom att elnätet används mer effektivt och att behovet av att bygga ut kapaciteten i elnätet minskar.

Källa: Energimarknadsinspektionen