Varan har lagts till i varukorgen

AMA Hus 24 på remiss

AMA 7 jun
AMA Hus 24 Byggarbetare
Mycket har förändrats men trots många uppdateringar är AMA Hus sig lik. Foto: Svensk Byggtjänst / Mostphotos
Remissen har skickats ut och under våren 2024 ska den nya AMA Hus publiceras. Den är sig lik, men med mer återbruk och färre koder.

Anledningen till att de så kallade streckkoderna försvinner från AMA Hus 24 är att man vill skapa en mer enhetlig produkt, där boken är uppbyggd på samma sätt som AMA Hus Online.

niklas-olars Niklas Olars.

Niklas Olars är en av redaktörerna för AMA Hus. Han säger att den nya strukturen, utan streckkoder, ska bli tydligare och enklare.

− Jag vet att en del har haft svårt med streckkoderna, säger han.

Uppdaterade bygghandlingar

Andra ändringar är bland andra att Bygghandlingar 90 har ersatts av SIS-Bygghandlingar och att tolerans- och måttdefinitioner har uppdaterats. I AMA Hus 24 är det också ett större fokus på återbruk. Det har framför allt lyfts in i regler och anvisningar.

− Vi kommer fortsatt att titta på hur vi kan få in mer återbruk i AMA och RA. I AMA måste vi förhålla oss till vad som är beprövat. Vi vill dock gärna försöka ta till vara på goda exempel i branschen på de sätt vi kan, säger Niklas Olars.

Ändringarna är dels inarbetningar av uppdateringar som tidigare publicerats i AMA-nytt, dels ändringar i befintligt material. Vissa koder har annullerats och andra har tillkommit. En stor anledning till att saker förändras beror på ny teknik, nya material och nya standarder.

Är sig lik

frida-klang Frida Klang.

Frida Klang är också hon redaktör för AMA Hus. Trots förändringarna tror inte Frida Klang att AMA Hus 24 kommer upplevas särskilt annorlunda, jämfört med tidigare utgåvor.

− Den till synes största förändringen bör vara streckkoderna, men hur AMA ska användas i övrigt har inte förändrats. AMA ska vara sig lik.

Niklas Olars håller med och menar att olika kunder kan uppleva att olika saker förändrats.

− En liten förändring i text kan ha en stor inverkan. Och beroende på om du frågar någon med fokus på plåt eller någon som har fokus på betong så får du alltid olika svar.

Nästa steg i arbetet med AMA Hus 24 är att löpande gå igenom de remissvar som inkommer till redaktionen. Synpunkter på remissen ska skickas in senast den 4 september 2023. AMA Hus 24 beräknas vara klar och ute på marknaden våren 2024.

OM AMA Hus

AMA har en historia som sträcker sig från 1945, då Samarbetskommittén för byggnadsfrågor startades. De kom snabbt fram till att det behövdes en publikation för tekniska frågor och regleringar inom byggbranschen. 1950 gav de ut Bygg AMA. Sedan dess har flera utgåvor och upplagor getts ut. Från och med 2008 kommer AMA Hus ut var tredje år.

I arbetet med att ta fram AMA Hus 24 deltar erfarna specialister från olika delar av branschen. Förutom Svensk Byggtjänsts tre huvudutredare så är projektet tilldelat 28 kapitelutredare och 17 personer i en referensgrupp.

Källa: Svensk Byggtjänst
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM AMA Hus

AMA har en historia som sträcker sig från 1945, då Samarbetskommittén för byggnadsfrågor startades. De kom snabbt fram till att det behövdes en publikation för tekniska frågor och regleringar inom byggbranschen. 1950 gav de ut Bygg AMA. Sedan dess har flera utgåvor och upplagor getts ut. Från och med 2008 kommer AMA Hus ut var tredje år.

I arbetet med att ta fram AMA Hus 24 deltar erfarna specialister från olika delar av branschen. Förutom Svensk Byggtjänsts tre huvudutredare så är projektet tilldelat 28 kapitelutredare och 17 personer i en referensgrupp.

Källa: Svensk Byggtjänst
Fördjupningsmaterial