Varan har lagts till i varukorgen

Snabbutredning om klimatpolitiken

landskap
EU vill skydda, bevara och stärka naturkapitalet. Foto: Lars Johansson
Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Under Sveriges ordförandeskap har stora delar av EU:s omfattande klimatpaket Fit for 55 slutförhandlats. Lagstiftningspaketet Fit for 55 innehåller ny eller uppdaterad lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdena som ska leda till att EU-länderna minskar utsläppen med minst 55 procent till 2030 (jämfört med 1990) och når klimatneutralitet senast 2050. Det är EU:s mest omfattade satsning någonsin för att skynda på klimatomställningen. 

Regeringen ger John Hassler, professor i nationalekonomi, i uppdrag att analysera vad EU:s nya klimatpaket kan innebära för den svenska klimatlagstiftningen, nu när vi har nya, gemensamma mål och bindande styrmedel på EU-nivå.

Skapa hållbar tillväxt

I utredarens uppdrag ingår bland annat att ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030. Dessutom ska han skapa förutsättningar för att Sverige ska kunna nå sina etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045.

I uppdraget ingår också att analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Utredaren ska även ge förslag på hur Sverige kan bidra till effektiva klimatåtgärder utanför EU.

Utredningen ska redovisas den 16 oktober 2023 och den kommer att utgöra ett av analysunderlagen inför regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Miljö Hållbarhet Energieffektivisering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial