Varan har lagts till i varukorgen

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

forlaggning-av-markkabel
Målsättningen med projektet är att minska utsläppen från material och maskiner. Foto: Anders Wester
I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Att bygga och sköta elnät genererar utsläpp av växthusgaser. I ett försök att minska klimatavtrycken genomför nu elnätsföretaget Ellevio, energientreprenören Omexom och kabeltillverkaren NKT, ett projekt för att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun. En fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ska ersättas med en kabel som grävs ned i marken.

Målsättningen är att genomföra ett omfattande infrastrukturprojekt med drastiskt minskade utsläpp från material och maskiner, samt en smartare resursförbrukning.

Fokus på maskiner och material

Två av projektets centrala insatser är val av maskiner och fordon till entreprenaden, samt val av hållbara material och produkter. Här finns stora klimatbesparingar att göra redan i tillverkningsskedet, särskilt när det gäller kabelproduktionen.

- Utsläpp från tillverkning av material till kablar och faslinor står för cirka 60 procent av vårt koldioxidavtryck. Det är ett av våra mest prioriterade förbättringsområden, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio, i ett pressmeddelande.

Miljövänligare kabel

Historiskt sett har det varit svårt att använda miljövänliga material när det kommer till kablar. Den stora miljöboven har varit den mycket energikrävande tillverkningsprocessen av aluminium.

NKT har nu tagit fram en ny koldioxidsnål lågspänningskabel, där aluminiumet tillverkats med en avsevärt lägre klimatpåverkan. Kabelisoleringen och manteln är tillverkade av fossilfria polyolefiner, gjorda med förnybara råvaror.

Ellevio har som mål att ha enbart eldrivna fordon och arbetsmaskiner senast 2030. Vid projektet i Orsa ska därför eldrivna grävmaskiner och elfordon användas så långt det är möjligt.

Flera åtgärder

Projektet innefattar flera andra klimatanpassade åtgärder. Exempelvis hållbara och optimerade materialtransporter samt återvinning av den gamla luftledningen och av massorna lokalt.

– Det ska byggas mycket inom elnätsbranschen framöver och vi är stora beställare av material och entreprenad. Vi tror att vi gemensamt kan ställa krav och ta stora kliv framåt för att värna om miljö och klimat, säger Karolina Viksten.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Återbruk Eldistribution Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter