Varan har lagts till i varukorgen

De får största lånet för social hållbarhet

fittja
Ett av Botkyrkabyggens hus och utemiljöer i Fittja. Foto: Botkyrkabyggen
Kommuninvest har beviljat sitt hittills största lån för social hållbarhet. Lånet ska Botkyrkabyggen använda till renoveringar som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar.

Den beviljade låneramen fram till år 2032 är cirka 3,8 miljarder kronor och är det hittills största lån för social hållbarhet som Kommuninvest beviljat.

Botkyrkabyggens investering för de aktuella projekten berör bolagets halva fastighetsbestånd med ungefär 14 130 hyresgäster.

Lånet ska finansiera befintliga och kommande projekt för nära 5,2 miljarder kronor. Det omfattar bland annat renovering och utveckling av bolagets fastigheter i Alby, Fittja och Norsborg i norra Botkyrka. En stor del av den beviljade låneramen kommer att användas till Botkyrkabyggens stambyten.

Strategi för hållbar renovering 

Botkyrkabyggens strategi för hållbara stamrenoveringar innebär att material som fungerar behålls. På så sätt bidrar bolaget till miljömässig hållbarhet eftersom till exempel fungerande kök inte slängs ut.

Strategin gör det även möjligt att hålla nere hyresjusteringen efter renovering, så att hyresgästerna har råd att bo kvar. Därmed bidrar bolaget till social och ekonomisk hållbarhet för hyresgästerna samtidigt som bolaget får en avkastning i projekten.

Botkyrkabyggen kommer även fortsätta sina insatser mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat göra arbetsplatskontroller på de olika byggprojekten, liksom sitt arbete för trygghet och inkludering.

FAKTA Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet

  • Lånen finansierar fysiska investeringar som enskilt eller i kombination med sociala insatser främjar ett socialt hållbart samhälle.
  • Sociala insatser är aktiviteter eller program för att förebygga, motverka, minska eller lösa en social utmaning.
  • Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet och utöver det görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.
  • Ett Lån för Social Hållbarhet ger 2 baspunkter lägre räntekostnad än våra traditionella lån.

Mer om Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet finns att läsa på: https://kommuninvest.se/for-kunder/vara-produkter/lsh/

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Finansiering Renoveringar
Fackområden

Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet

  • Lånen finansierar fysiska investeringar som enskilt eller i kombination med sociala insatser främjar ett socialt hållbart samhälle.
  • Sociala insatser är aktiviteter eller program för att förebygga, motverka, minska eller lösa en social utmaning.
  • Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet och utöver det görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.
  • Ett Lån för Social Hållbarhet ger 2 baspunkter lägre räntekostnad än våra traditionella lån.

Mer om Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet finns att läsa på: https://kommuninvest.se/for-kunder/vara-produkter/lsh/