Varan har lagts till i varukorgen
VVS-projektering med AI kan spara tid och pengar
Projektering 27 jan
ventilation-projektering
Verktyget BIP AI kan hjälpa VVS-projektörer med överslagsberäkningar och tips på optimala rör- samt kanaldragningar. Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos
Med hjälp av ett nytt verktyg kan VVS-projektering i tidiga skeden effektiviseras. Cirka 90 procent av arbetstiden kan sparas, visar ett SBUF-projekt.

BIP AI är en programvara som analyserar behov av installationer. Verktyget togs fram i ett tidigare SBUF-projekt och bygger på erfarenhetsdata från olika byggprojekt.

Nu finns verktyget fritt tillgängligt på webbsidan bipkoder.se.

Optimala rördragningar

Genom att lägga in en så kallad IFC-fil från en arkitektmodell för en byggnad kan verktyget med artificiell intelligens, AI, ta fram lösningar på VVS-system.

Optimala rördragningar mellan tappställen och schakt kan beräknas med hjälp av maskininlärning och olika algoritmer. Förslag på var installationer behövs och hur stora ventilationsflödena bör vara kan också erhållas.

Resultatet från verktyget redovisas både på bilder och i excel.

Små avvikelser från verkliga projekt

I SBUF-projektet ”BIP AI för VVS i tidiga skeden” har resultat från BIP AI jämförts med verkliga byggprojekt. Enligt slutrapporten har avvikelserna som uppstått varit så små att de inte har påverkat kalkylerna. Informationen anses därför vara mycket tillförlitlig och en god grund för beredning och kalkyl vid tidiga skeden.

I slutrapporten påpekar man dock att programvaran har testats av användare med goda IT-kunskaper. Det krävs vidareutveckling för att den ska bli mer användarvänlig.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Ekonomi Forskning
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial