Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning om KL-trä ska minska reklamationer
Guider 30 jan
Vägledningen på KL-trä
Publikationen ska hjälpa till att bedöma KL-träs ytkvalitet vid inköp och besiktning. Foto: Patrick Degerman
Svenskt Trä lanserar en vägledning som ska hjälpa till att bedöma ytkvalitet hos KL-trä vid uppstart av nya byggprojekt.

Publikationen "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä" riktar sig främst till beställare, projektledare, arkitekter och inköpare och ska fungera som hjälp vid bedömning av KL-träs ytkvalitet. Men även besiktningspersoner och entreprenörer kan använda stödet vid projketslut.

– Med den ökande användningen av KL-trä uppstår allt oftare frågor om vilken ytkvalitet kunden kan förvänta sig, inte minst i byggnader där man väljer att ha synliga KL-träytor, säger Patrice Godonou, standardiseringsansvarig på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Besiktningsunderlag

Vid besiktning ska vägledningen kunna hjälpa till att bedöma sprickor och ytkvalitet i KL-trä.

– Det händer att slutanvändare kontaktar materialleverantören när byggnaden har varit i bruk under en tid, för att ställa frågor om utseendeförändringar som uppstått. Även vissa besiktningspersoner undrar ibland över hur de ska utvärdera KL-träytor i samband med slutbesiktning. I de fallen kommer den här publikationen att vara en bra vägledning, säger Patrice Godonou.

Materialet kan också användas som ett underlag inför upphandling och i förfrågningar. Svenskt trä säger att det också ska minska antalet reklamationsärenden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Guider Bestämmelser Bostäder Hållbarhet Arkitektur
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial