Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad handbok om vägbelysning
vagbelysning-vid-rondell
Vägbelysning är främst tänkt att användas i områden med komplex trafikmiljö eller som har många oskyddade trafikanter. Arkivfoto: Anders Wester
Trafikverket har uppdaterat sin handledning om vägbelysningsanläggningar. Skriften fungerar som ett komplement till reglerna i VGU, Vägars och gators utformning.

I VGU finns flera råd och krav om vägbelysning. För att komplettera och förklara dessa ger Trafikverket även ut Vägbelysningshandboken. Skriften har nyligen uppdaterats.

I den senaste versionen har VGU-kraven tagits bort. I stället hänvisas läsaren till aktuell utgåva av reglerna. För att bättre passa dagens teknologi i armaturer och ljuskällor har kapitlet om detta också gjorts om. Belysning från högmaster är samtidigt en lösning som inte längre inkluderas i handboken.

Dessutom har antalet bilagor minskats och informationen har i stället lagts in i löpande text.

Hjälp i projekteringen

Vägbelysningshandboken är tänkt att vara ett stöd vid planering och projektering av vägbelysningsanläggningar. Det genom att den tillhandahåller kunskap och vägledning som förklarar riktlinjerna som finns i VGU.

Skriften är uppdelad i två delar, med sammanlagt nio kapitel. Dessutom finns tre bilagor med. Kapitel 2 till 4 i första delen ger grundläggande kunskaper om belysningslära och vägbelysning. Kapitlen i andra delen ska fungera som stöd vid planering och projektering. I nionde kapitlet finns en checklista som kan användas vid projektering.

Handboken innehåller inga färdiga typlösningar för belysning, i stället ges generella utformningsförslag på en övergripande nivå. Detta då faktorer på plats samt den tekniska utvecklingen gör att många olika lösningar kan användas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Projektering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial