Varan har lagts till i varukorgen

Svartbyggt pooltak blev dyrt misstag

Juridik 9 jan
pool
Eftersom bygglov saknades till pooltaket krävde Högsta domstolen ett vite på 50 000 kronor. Vitet fördubblas om inte taket rivs inom sex månader från beslutet togs. Foto: Mostphotos
Nio år efter ett pooltak byggts kom det in en anmälan till byggnadsnämnden om att bygglov saknades. Högsta domstolen har avgjort att ett vite på minst 50 000 kronor ska betalas.

Sedan byggnadsnämnden hade fått kännedom om pooltaket fick ägarna till fastigheten ett föreläggande om att ta bort tillbyggnaden inom sex månader. Fastighetsägarna skulle också betala ett vite om 50 000 kr. Om pooltaket inte plockades bort under sexmånadersperioden tillkom ett vite på ytterligare 50 000 kronor för varje tremånadersperiod som taket fanns kvar.

När vite fastställs så ska domstolen ta hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden. Vitet ska vara verkningsfullt samtidigt som det ska vara möjligt att betala.

Fastighetsägarna överklagade frågan om vite. Länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagandena. Även Högsta domstolen avslog överklagan efter prövning. De konstaterade att viteskraven var skäliga.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial