Varan har lagts till i varukorgen

Ny version av Trafikverkets TRVAMA EL 22

AMA 12 jan
overledning-pa-jarnvag
TRVAMA EL 22 innehåller krav och råd för eltekniska arbeten inom väg och järnväg. Foto: Bertil Bernhardsson
Trafikverkets komplement till AMA EL 22 har kommit i en ny version. Den nya versionen ska användas från och med den 1 december 2022.

Trafikverkets kravdokument, TRVAMA EL, har kommit i en ny version. TRVAMA EL är Trafikverkets ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts AMA EL.

Dokumentet är strukturerat med BSAB-koder och ett antal företagsspecifika koder.

Det riktar sig framför allt till projektledare, specialister, projektörer och entreprenörer som arbetar med framtagande av tekniska beskrivningar för eltekniska arbeten.

Version 2.0 av TRVAMA EL 22, TDOK 2022:0324, knyter an till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA EL 22 och RA EL 22, samt AMA‑nytt EL till och med utgåva 2/2022.

Uppdaterade krav- och rådstexter

I den nya versionen har krav- och rådstexter uppdaterats utifrån nytillkomna, reviderade och slopade TDOK- och TRVINFRA-regelverk. I samband med detta har en del kravtexter omformulerats och/eller delats upp för att öka tydligheten.

Den okodade rubriken "Väg" har börjat användas för att öppna upp för andra typer av elanläggningar längs väg, utöver vägbelysning. Exempelvis finns nu en hänvisning till regelverk för utformning av elanläggning i pumpstationer.

Gäller från december

Den nya versionen av dokumentet ska användas från och med 1 december 2022, när den tekniska beskrivningen ansluter till AMA EL 22.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial