Varan har lagts till i varukorgen

Flexibel bygglogistik med moduler

byggleverans-leif-ingvarsson
Informationsöverföring var det stora problem som identifierades i kartläggningen av modulbaserade logistiklösningar. Foto: Leif Ingvarsson
Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Bygglogistiklösningar har blivit vanligare men har länge varit något trubbiga, då de grundat sig i antingen terminallösningar eller checkpoints. Det har lett till att man i byggprojekt fått betala för storskaliga lösningar för hela projektet, trots att logistikbehoven sett olika ut och varit ojämnt fördelade i olika faser av projektet.

De senaste åren har modulbaserade logistiklösningar börjat synas på marknaden. De innebär att rätt komponenter ska anlända i rätt byggfas och därmed ska logistiken göra byggprojekten mer flexibla. Eftersom dessa lösningar är så pass nya saknas studier och analyser på hur de påverkar byggprojekten.

Forskningsprojektet EMBLA, Effekter av modulariserad bygglogistik i stadsutvecklingsprojekt, är ett samarbete mellan Linköpings universitet, NCC och Nobolog AB. Det ska analysera hur en modulbaserad bygglogistiklösning har fungerat. I projektet Hangar 5 har en kartläggning av modullösningen gjorts. Det genom intervjuer med NCC, Nobolog, Ahlsell och Beijer. Man har också genomfört en transportanalys för att se hur transportflöden till och från projektet har fungerat.

Flexibel logistik

Slutsatsen av kartläggningen visar på att modulbaserade logistiktjänster kan erbjuda flexibilitet under byggprojektets gång genom möjligheten att koppla på och ifrån dellösningar vid behov. Det visar också att användandet av modullösningarna ställer krav på tydliga rutiner och regler. En annan framgångsfaktor är ett tydligt gränssnitt mellan de inblandade aktörerna i form av integrerade informationssystem. Utan dessa uppstår informationsbrister och logistiken blir lidande.

Just informationsöverföringen var det stora problemet som identifierades i kartläggningen. Ofta användes mejl, telefon eller sms för att rapportera leverans. Här kom man i projektet fram till att informationen enklare och med mer precision hade kunnat överföras elektroniskt. Det skulle frigöra utrymme för personalen och minska risken för att viss information går förlorad.

I analysen av modullogistik såg forskarna att en majoritet av leveranserna hade kommit in till byggarbetsplatsen innan det bokade tidsfönstret ens hade startat. Trots att tidiga leveranser inte ställer till lika stora problem som sena leveranser kan de försvåra byggprocessen. De tidiga leveranserna skulle kunna regleras genom bättre information om varför tidsfönstret finns till. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Avfall Forskning Infrastruktur Samhällsplanering Transportsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial