Varan har lagts till i varukorgen

CCBuild arbetar vidare i ny form

landskap
Att ta tillvara på och arbeta med cirkulärt byggande där material återcirkulerar minskar samhällets klimat- och miljöpåverkan. Foto: Ylinphoto
Samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, ska fortsätta att utvecklas och drivas vidare i regi av IVL Svenska Miljöinstitutet.

CCBuild startade 2015 som ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Under åren har verksamheten vuxit kraftigt och nu ska CCBuild bli ett nytt dotterbolag till IVL.

Den främsta uppgiften för CCBuild är att stötta bygg- och fastighetsbranschens omställning till mer cirkulärt byggande och ökat återbruk. I verksamheten ryms nätverksforum och kunskapsstöd. Digitala tjänster gör det enklare att inventera och skapa överblick över vilka byggvaror, möbler och andra produkter som finns tillgängliga för återbruk. Det är både internt inom företagen och mellan olika organisationer och företag via en marknadsplats.

Samhällsbyggnadsbranschens aktörer

CCBuild vänder sig till alla aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Runt hundra partner är anslutna till plattformen, både små företag och stora bolagskoncerner. Bland deltagarna finns arkitekter, byggföretag, fastighetsägare, materialleverantörer och offentliga aktörer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial