Varan har lagts till i varukorgen
Storsatsning på forskning om fjärrvärme
Elproduktion 16 feb
Nu startar ett forskningsprogram med fjärrvärme i fokus, bland annat kraftvärmeverkens potential för att stabilisera elsystemet. Foto: Crelle/Tekniska Verken
Nu startar ett forskningsprogram med fjärrvärme i fokus, bland annat kraftvärmeverkens potential för att stabilisera elsystemet. Foto: Crelle/Tekniska Verken
I ett nytt forskningsprogram ska bland annat värmelagring i bergrum undersökas. Programmet finansieras till största delen av fjärrvärmeföretagen själva, som samlat ihop nära 15 miljoner kronor för att förbättra kunskapsläget.
ingar-lindholm
Ingar Lindholm
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Nu rullar forskningsprogrammet Futureheat ut en ny etapp. Programmet, som sträcker sig fram till år 2024, är till största delen finansierat av fjärrvärmebranschen. Hela 25 energibolag finns bland finansiärerna till den tredje etappen av programmet, som drivs av företaget Energiforsk.

Inom programmet kommer olika frågeställningar att undersökas närmare. Dit hör hur biobränslen kan användas på ett mer hållbart sätt, och hur mekaniska laster påverkar fjärrvärmeledningars åldrande.

Bergrumslager ska studeras

Möjligheterna att lagra värme i bergrum som tidigare innehållit eldningsolja är en annan sak som ska utforskas. I det här projektet kommer forskare att mäta ett bergrum i Västerås som just konverteras från lager för eldningsolja till värmelager. Ett projekt som Byggkoll tidigare rapporterat om. Bergrummet kommer att rymma 300 000 kubikmeter vatten, vilket ska motsvara 13 GWh fjärrvärme. Ulrika Sagebrand på FVB Sverige arbetar med studien:

– Att lagra värme under längre tid än ett par dygn med konventionell ackumuleringsteknik till exempel i en hetvattencistern är inte ett ekonomiskt realistiskt alternativ på grund av de stora volymer som skulle krävas. Därför är det så intressant om vi kan lära oss mer om hur vi kan få till en mer kostnadseffektiv värmelagring, genom att använda oss av naturliga eller utgrävda bergformationer, säger hon i ett uttalande.

Andra frågor som ska undersökas är hur fjärrvärmen kan bidra med effekt till elsystemet.

− Kraftvärmeverk producerar både el och värme till fjärrvärmesystemet. Det ger planerbar el som minskar risken för effektbrist och stabiliserar elsystemet. Futureheat kommer bland annat att titta på hur Sverige kan få ut ännu mer planerbar el från fjärrvärmebranschen, säger Julia Kuylenstierna, som är ansvarig för Futureheat på Energiforsk, i ett pressmeddelande.

I programmet ingår flera olika forskningsprojekt, där några har finansiärer utanför branschen. Bland annat är Energimyndigheten med och betalar delar av forskningen. Energiforsk, som driver programmet, är icke-vinstutdelande. Företaget ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, samt Svenska Kraftnät och gas- och energiföretaget Nordion Energi.

ingar-lindholm
Ingar Lindholm
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Forskning Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter