Varan har lagts till i varukorgen

Nytt steg för cirkulärt byggande

skelleftea
Det regionala hållbarhetsarbetet ska stärkas genom att samla aktörer från bygg- och fastighetsbranschen i en ny plattform i Skellefteå. Foto: Birgitta Gustafsson/Mostphotos
Nu startar en ny satsning i Skellefteå kommun. Målet är att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige.

Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. I början handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn. Det kan till exempel vara mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk.

Projektet drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet. Målsättningen är att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.

Växande behov i norra Sverige

Redan idag arbetar CCBuild på flera sätt för att stötta bygg- och fastighetsbranschen i omställningen till mer cirkulärt byggande. I verksamheten som startade 2015 ryms nätverksforum, kunskapsstöd och digitala tjänster som kan göra det enklare att återbruka.

Hittills har den geografiska täckningen varit fokuserad i södra Sverige och särskilt i västra Götalandsregionen, men när behoven nu växer i norra Sverige ser man stora vinster med att etablera en liknande plattform i Skellefteå för att stärka det regionala hållbarhetsarbetet.

Norra Sverige befinner sig i en unik utveckling. Etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen, exempelvis tillverkning av fossilfritt stål och batteriproduktion, ger stora effekter på hela samhället. Ny infrastruktur och nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven.

För byggbranschen innebär det ett stort arbete – men samtidigt möjligheter att etablera nya, hållbara arbetsmetoder.

Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter