Varan har lagts till i varukorgen
Nya klimatdata för energiberäkningar
Energi 2 feb
nybyggnation
Varje år tar SMHI fram uppmätt klimatdata för landets orter. Foto: Peter Ekvall/Mostphotos
Uppmätt klimatdata för 2022 går nu att ladda ner från Svebys webbplats. Värden finns för 310 orter i Sverige och kan användas vid energiberäkning och verifiering av energianvändning i en byggnad.
SMHI tar på uppdrag av Sveby fram klimatdatafiler för varje kalenderår. Tanken är att dessa ska komplettera klimatdatafilerna för typår som vanligen används vid energiberäkningar. Värdena kan exempelvis användas då lågenergibyggnader ska klimatkorrigeras med större precision eller vid en noggrannare verifiering av energianvändningen i en byggnad.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter