Varan har lagts till i varukorgen

Fler gröna gårdar med nya riktlinjer

män-står-vid-en-grill
Förutom en plats att vistas på, erbjuder grönare bostadsgårdar skugga och kan skydda mot översvämningar. Foto: Mostphotos
Grönare gårdar med plats för mer växtlighet och sociala aktiviteter. Det är extra viktigt i de områden där staden förtätas och där det bor många barn. Ett förslag är gemensamma gårdar där det finns flera fastighetsägare.

För att uppnå denna vision har Malmö stad tagit fram riktlinjer för bostadsgårdarnas storlek, hur de ska användas och utformas.

De nya riktlinjerna gäller vid all ny bostadsbebyggelse, både vid förtätningsprojekt och i utbyggnadsområden. Syftet är att skapa bostadsgårdar som är till nytta både för de boende och för staden, med plats för lek och varierande växtlighet.

Flera fastighetsägare: gemensam gård för

Riktlinjerna tydliggör också att bostadsgårdarna ska ha en självklar plats när nya kvarter och bostadshus byggs och inte anläggas på de ytor som blir över. I fall där ett kvarter är uppdelat mellan flera fastighetsägare kan en genomtänkt gemensam bostadsgård skapas som alla boende kan ta del av.

– När Malmö växer och förtätas måste bostadsgårdarna få ta plats. Det har inte alltid varit fallet, vilket är skälet till att vi nu förtydligar med vägledande riktlinjer. Det är värden som vi måste ta tillvara på och uppmuntra till i den framtida stadsutvecklingen, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Skugga och skydd från översvämningar

Goda bostadsgårdar erbjuder ett mer barnvänligt sätt att leva och bo i staden samtidigt som de stärker förutsättningar för grannar att mötas. Genom hela bygglovsprocessen ska ett levande samtal ske med boende för att säkerställa att gårdarna tillför maximal nyttja till området. Samtidigt ger grönskan på gårdarna skugga och kan skydda från översvämning vid skyfall.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter