Varan har lagts till i varukorgen
Expertråd för renovering av småhus undersöks
villor-pa-rad
Behovet av att renovera det befintliga beståndet ökar samtidigt som allt fler krav ställs på effektivare användning av energi. Foto: Thomas Enqvist
En studie undersöker hur ett nytt expertråd och utbildning för branschens aktörer skulle kunna få fler småhusägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Det finns potential för att energieffektivisera det befintliga småhusbeståndet, men det sker inte i tillräckligt stor omfattning.

Konsultföretaget Anthesis har genomfört en förstudie åt Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, BeSmå. Tanken är att studien ska bidra till att nå Sveriges och EUs mål om effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan i bebyggelsen.

För att en ändamålsenlig och effektiv renovering ska bli verklighet behövs korrekt och relevant information. Förstudien undersöker hur ett expertråd (expertpool) skulle kunna bidra till att utveckla sådan information.

Vidare undersöks också hur ett kunskapslyft av branschens aktörer skulle kunna hjälpa småhusägare att energirenovera ännu mer. 

Förstudien har två syften och målsättningar:

  • Att skapa ett expertråd som kan hjälpa till med mer kvalificerade analyser och information.
  • Att vidareutveckla en utbildning för kunskapshöjning av de aktörer som stödjer småhusägare vid energirenovering.

Slutrapporten kommer att publiceras inom kort på BeSmås webbplats.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering
Fackområden

Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter