Varan har lagts till i varukorgen
Domstolsverket bröt mot lagen om offentlig upphandling
Juridik 14 feb
lagböcker Jönköping
En ny domstolsbyggnad skulle byggas i Jönköping. Men uppdragsgivaren konkurrensutsatte inte hela upphandlingen. Foto: Mostphotos
Domstolsverket har gjort en otillåten direktupphandling genom att inte konkurrensutsätta alla delar i upphandlingen. Därför har Konkurrensverket haft skäl att rikta kritik mot myndigheten. Det enligt en dom.

Domstolsverket behövde en ny domstolsbyggnad i Jönköping och gjorde en upphandling för att bygga och sedan hyra den. Konkurrensverket riktar kritik mot upphandlingen eftersom Domstolsverket påbörjade ett samarbete med ett fastighetsbolag kring projektering och uppförande av byggnaden, utan att det aktuella uppdraget annonserades. Det strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrensverket, som riktar kritiken genom ett tillsynsbeslut till myndigheten.

Anna Görgård är processråd på Konkurrensverket. Hon säger att upphandlingen inte kan ses som tillräcklig på grund av dess luckor.

Anna Görgård Anna Görgård, Konkurrensverket.

− Man kan se på den här typen av upphandling som en upphandling av olika delar. Här finns uppförandet av byggnaden, projekterings- och arkitekttjänster och ett uppdrag till ett fastighetsbolag. I det här fallet hade Domstolsverket tilldelat ansvaret för hela projektet till fastighetsbolaget för att jobba med det från ax till limpa. Den annonserade delen av upphandlingen täckte i princip bara själva uppförandet av byggnaden.

Flera intresserade fastighetsbolag

Konkurrensverket bedömer att byggprojektet var attraktivt för flera fastighetsbolag. Byggnaden som skulle uppföras var skräddarsydd för själva uppdragsgivaren och hyreskontraktet avsåg en lång hyrestid.

− Det är ett omfattande projekt värt mycket pengar. Vi tror att fler fastighetsbolag hade varit intresserade av att vara med och tävla om det. Detta för att hyreskontraktet, som varar under en lång tid och kan förlängas med flera år i taget, renderar hyresintäkter från en offentlig och stabil aktör.

Domstolsverket överklagade tillsynsbeslutet. De anser att de delar av projektet som är upphandlingspliktiga har konkurrensutsatts och att kontrakt som avser hyra av fastighet är undantaget lagen om offentlig upphandling. Domstolsverket anser därför att Konkurrensverkets beslut ska upphävas.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom avslagit Domstolsverkets överklagande. Enligt deras mening är samtliga avtal i samarbetet sammanlänkade på ett sådant sätt att det inte hade varit möjligt att undanta vissa delar av upphandlingen från annonsering. De anser att alla delar borde ha upphandlats enligt LOU. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial