Varan har lagts till i varukorgen

De är mest utsatta för elektromagnetiska störningar

Teknik 2 feb
54935170-failure-wifi-icon-offline-symbol-no-internet
Få är medvetna om att till exempel solcellsanläggningar kan vara en störkälla ur EMC-perspektiv, visar Elsäkerhetsverkets undersökning. Foto: Mostphotos
Det är främst hemelektronik och radioutrustning, till exempel mobiltelefoner och Wifi, som är utsatta för elektromagnetiska störningar. Det visar en ny undersökning från Elsäkerhetsverket.

Under december 2022 genomförde Elsäkerhetsverket tillsammans med Sifo en undersökning för att kartlägga hur omfattande problemet med elektromagnetiska störningar är. Över tusen personer deltog. Undersökningen har också tagit reda på hur stor medvetenheten är om EMC-störningar bland fastighetsägare och bland allmänheten.

Fjärrkontrollen slutar fungera

EMC är den elektriska utrustningens förmåga att fungera tillsammans i sin omgivning, utan att skapa oacceptabla störningar för annan utrustning.

I praktiken kan en störning visa sig genom att bilens fjärrkontroll inte fungerar som den ska i samband med att grannens robotgräsklippare klipper gräsmattan, säger Emma Bergström på anläggningsavdelningen vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Där flest elektromagnetiska störningar upplevs orsaka problem är i hemmen. Det handlar främst om hemelektronik såsom laddare, TV-apparater, mobiltelefoner och radio. Även radioutrustning som exempelvis fjärrkontroller, WLAN, Wifi och jaktradio har visat sig utsatta för störningar.

Solcellsanläggningar kan orsaka störningar

Den snabba utvecklingen av kraftelektronik och digitalisering gör att allt fler produkter orsakar störningar, ett exempel är solceller. Bara 1 av 10 är medveten om att solcellsanläggningar kan vara en störkälla ur EMC-perspektiv.

När det gäller EMC-problem vid en solcellsanläggning är de ofta förknippade med optimerare, växelriktare och i viss mån även hur kabeldragningen är utförd. Dessa störningar kan i sin tur leda till att radiokommunikation och blåljustrafik kan störas ut, säger Emma Bergström.

Ansvar som fastighetsägare

5 av 10 tillfrågade personer önskar ta del av mer information om EMC från Elsäkerhetsverket. Av dessa personer visar sig majoriteten vara fastighetsägare. Av de som äger en fastighet är det 24 % som känner till sitt ansvar som anläggningsinnehavare och 76 % som inte känner till ansvaret.

Som fastighetsägare har man ansvaret för att elanläggningen inte orsakar störningar. Att exempelvis kontrollera att elinstallationsföretag finns registrerade för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” i söktjänsten Kolla elföretaget, är lika viktigt som att produkten är CE-märkt.

Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta arbetet med att öka medvetenheten och att aktivt arbeta för att få bort produkter på marknaden som är bristfälligt konstruerade.

OM EMC

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet vilket innebär att elektriska installationer och produkter ska fungera tillsammans utan att störa. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man kan ställa på en produkt. Kravet på elektromagnetisk kompatibilitet är reglerat i lag, förordning och föreskrift.

Källa: Elsäkerhetsverket.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Telekommunikation Elinstallation Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM EMC

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet vilket innebär att elektriska installationer och produkter ska fungera tillsammans utan att störa. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man kan ställa på en produkt. Kravet på elektromagnetisk kompatibilitet är reglerat i lag, förordning och föreskrift.

Källa: Elsäkerhetsverket.
Fördjupningsmaterial