Varan har lagts till i varukorgen
Branschstandard om teknisk isolering på remiss
teknisk-isolering
För att stå väl rustade inför Möjligheternas Byggregler har IF fått i uppdrag att se igenom branschstandarden Teknisk Isolering. Foto: Mostphotos
Isoleringsfirmornas Förening, IF, har skickat ut ett förslag på en ny utgåva av deras branschstandard om teknisk isolering. Senast den 28 februari vill de få in synpunkter.

Det har snart gått tre år sedan skriften Branschstandard Teknisk Isolering, BTI, blev färdig. Ett hjälpmedel som ska göra det lättare för både beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer att göra rätt när det gäller teknisk isolering.

Under åren har det kommit in synpunkter och förslag på förändringar. Utifrån detta har IF tagit fram ett förslag till en ny utgåva av branschstandarden. Enligt IF är tanken inte att förändra själva standarden, fokus har i stället legat på bilagorna.  

Bland annat föreslås följande:  

  • Förändrade rekommendationer av isoleringsklasser för rör- och luftbehandlingsinstallationer (bilaga A).
  • U-värdes tabeller för isoleringsklasser för rör- och luftbehandlingsinstallationer (bilaga B).
  • Införande av BIP-koder (bilaga C).

Senast den 28 februari ska remissvaren vara inskickade till IF.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Energieffektivisering Kyla Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial