Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade kravdokument för elnätsbranschen

kabelforlaggning
Personer som utför arbeten med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning som ska styrkas genom uppvisande av utbildningsbevis från relevant EBR-utbildning. Foto: Per Andersson
I oktober börjar fyra nya kravdokument från EBR att gälla. Kravdokumenten berör kabelförläggning, mätarbyte, utbildning för ESA samt luftledningsbyggnation för maskinförare.

Elnätsbranschen befinner sig i förändring. Stora delar av industrin påverkas av den pågående elektrifieringen. Stärkta elnät är en förutsättning för att kapaciteten att ställa om ska finnas.

Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR, är en branschpraxis för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar. I stort sett alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Publikationerna EBR Kravdokument beskriver hur branschen möter de kunskapskrav som finns. Dessa kravdokument omfattar:

  • EBR KRAV 05:23, Krav vid kabelförläggning
  • EBR KRAV 08:23, Krav vid mätarbyte
  • EBR KRAV 09:23, Krav vid utbildning för ESA
  • EBR KRAV 10:23, Krav vid luftledningsbyggnation för maskinförare

Dessa kravdokument har nu publicerats och börjar gälla från och med den 16:e oktober i år.

Branschföreningen Energiföretagen skickar löpande ut meddelanden om nyheter och ändringar kring EBR-publikationer. I EBR-meddelande nummer 2, som kom i våras, förekom det några felaktiga uppgifter bland annat kring dessa kravdokument. Därför skickar man nu ut en uppdatering där dessa fel rättas till.

Förtydliganden görs bland annat kring giltighetstiden på de certifikat som utfärdas i enlighet med kravdokument samt kring vilka tidsintervall det ska vara för repetitionsutbildningar i EBR Mätarmontör.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial