Varan har lagts till i varukorgen

Regeringens åtgärder för ökat byggande

Nybyggda flerbostadshus Lidingö
Regeringen vill öka tillgången på byggbar mark som en åtgärd för att stoppa minskningen av nybyggda bostäder. Foto: Mostphotos
Regeringen har tagit fram en rapport för ökat byggande i Sverige. De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen och satsa framåt.

I rapporten, som är framtagen av finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), skriver de att de vill bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll, återupprätta arbetslinjen samt införa strukturreformer för att få upp den låga tillväxten.

De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen genom att förlänga och höja det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag, ge elstöd till hushåll som drabbats av höga elpriser, ge bidrag för energieffektivisering i småhus och sänka reduktionsplikt för bensin och diesel. I rapporten nämns inga gränser för när man kan få bidrag eller hur pass stora eller små summor det rör sig om.

Genom att bland annat förlänga det tidsbegränsade bygglovet för bostäder och föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder, menar regeringen att de påbörjat åtgärder för att begränsa minskningen av nybyggda bostäder.

Fortsatt vill de öka tillgången till byggbar mark, förenkla byggreglerna och uppmana kommuner att öka sin beredskap. På vilket sätt framgår inte i dokumentet. Regeringen ska också utreda hur de kan förenkla privatuthyrning och ändra presumtionshyror.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bygg- och energikris Utredning och program Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial