Varan har lagts till i varukorgen

Magasin ska ta hand om orenat avloppsvatten

utjamningsmagasin-vaxjo-byggs
Minskad risk för bräddningar och färre störningar i reningsprocessen är två anledningar till att utjämningsmagasinet byggs. Illustration: Norconsult, Foto: Växjö kommun
I Växjö har bygget av ett utjämningsmagasin påbörjats. 27 000 kubikmeter spillvatten ska kunna tas om hand när reningsverket inte hinner med vid större regnmängder.

Magasinet byggs för att orenat eller bara delvis renat avloppsvatten inte ska rinna ut i en närliggande sjö när nederbörden är så pass kraftig att reningsverket inte hinner med. Något som kallas för bräddning.

75 miljoner kronor kommer Växjö kommun lägga på bygget. Anläggningen kommer att bestå av två delar. Den första är ett betongmagasin på 7 000 kubikmeter, den andra en jorddamm på 20 000 kubikmeter. Dessutom byggs tillhörande teknikbyggnader och ventilkammare.

Betongmagasinet är en några meter hög silo med en diameter på omkring 50 meter. Jorddammen har en vall som omgärdas av en mosse.

Växjö kommun beräknar att betongmagasinet kommer att användas 10 till 20 gånger per år. Och jordmagasinet cirka vartannat år. Allt ska vara klart till hösten 2024.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Konstruktion Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter