Varan har lagts till i varukorgen

Kommun laserskannar 35 000 träd

malmo-bil-skannar-trad
Malmö stad har hand om cirka 82 000 träd på allmän platsmark. 35 000 av dem beräknas stå längs med gator. Foto: Malmö stad
I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Arbetet beräknas ta ungefär tre veckor och kommer att genomföras med hjälp av en laserskanner och en kamera med möjlighet att fotografera i 360 graders vinkel. Lasern kan hämta information på ett avstånd av 400 meter och kan fånga upp alla sidor av ett träds krona och stam, även om bilen bara kör på en sida av det.

Utrustningen fungerar i farter upp till 50 kilometer i timmen. Artificiell intelligens ska sedan identifiera träden, bland annat med uppgifter om stamdiameter, trädets höjd, kronbredd och frihöjd till kronan.

Skanningen fungerar dock bara vid uppehållsväder. Bearbetningen med hjälp av AI beräknas ta två till tre månader. Arborister ska sedan kvalitetssäkra data.

– Det kommer att spara oss mycket tid och pengar att ha all information tillgänglig. För att ta ett exempel: ekonomisk värdering är idag en tjänst som vi måste beställa varje gång träd behöver fällas på grund av byggnation eller när någon utan lov fällt ett träd som tillhör staden. Här får vi värdet direkt, säger Maria Vallerborn, landskapsingenjör på fastighets- och gatukontorets park- och gatumiljöenhet, i ett pressmeddelande.

Trädinventeringen förväntas kunna få stor betydelse i det dagliga arbetet. Till exempel vid bedömning av träds hälsa och vitalitet samt vid planering av åtgärder.

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Utemiljö Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter