Varan har lagts till i varukorgen

Expertpool för fler energieffektiva småhus

villor
Det finns stora behov av både stöd- och kunskapshöjande insatser om energieffektivisering för det befintliga småhusbeståndet. Foto: Lars Johansson
En expertpool och kunskapshöjande insatser för branschens aktörer skulle kunna bidra till att påskynda energieffektivisering av småhussektorn. Det visar en förstudie från Lågan och Besmå.

En storskalig energieffektivisering i småhussektorn är nödvändig för att klara klimatmålen och försörjningstryggheten av el framöver, men också för att förbättra småhusägarnas ekonomiska situation.

Under hösten 2022 genomfördes en förstudie som syftade till att påskynda en rationell och effektiv energieffektivisering av småhussektorn. Det var ett samarbete mellan Lågan och Besmå, på uppdrag av Energimyndigheten.

Förstudien skulle utreda behov och former för:

  • en expertpool som kan hjälpa till med mer kvalificerade analyser och direkt informationsöverföring till aktuell målgrupp de kommande åren.
  • en utbildning för kunskapshöjning av de aktörer som bistår småhusägare vid energirenovering.

Mer träffsäkra insatser

Slutsatserna visar att en expertpool skulle kunna bidra till mer träffsäkra insatser och att nå aktörer i målgruppen. Det finns också ett intresse hos aktörer att aktivt bidra till denna utveckling och också ingå i en expertpool med konkreta åtaganden.

För kunskapshöjande insatser har flera aktörer som bistår småhusägare vid energirenovering identifierats. Målgruppen har en stor spridning med olika behov, nuvarande kunskapsnivå och på vilket vis man vill och kan ta till sig ny information. Det finns därför utmaningar i att målgruppsanpassa utbildningen. Den behöver begränsas i tid, delas upp i mindre valbara moduler som helst ska vara flexibla i när de genomförs.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Renoveringar
Fackområden

VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter