Varan har lagts till i varukorgen

Åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

oskarshamn-karnkraftverk
Strålsäkerhetsmyndigheten vill att tillståndsprövningen för kärnkraft förenklas. Foto: David Johansson/Mostphotos
Lagändringar behövs för att kunna inför ny reaktorteknik och nya driftmodeller för kärnkraft. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

För ett år sedan fick Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft kan utvecklas. Nu har uppdraget slutredovisats.

Enligt myndigheten har ett omfattande utvecklingsbehov identifierats. Förslag till åtgärder ges för bland annat föreskrifter, tillämpning av gällande lagstiftning, formerna för tillståndsprövning av ny reaktorteknik samt medverkan i och utveckling av internationella samarbeten.

– Med de förslag på ny kärntekniklag som finns sedan tidigare och de förslag som myndigheten nu presenterar ser vi att en eventuell tillståndsprövning för ny kärnkraft kan effektiviseras utan att göra avkall på strålsäkerheten, säger Michael Knochenhauer, vikarierande generaldirektör för Strålsäkerhetmyndigheten, i ett pressmeddelande.

OM förslagen

Nedan följer några av förslagen från Strålsäkerhetsmyndigheten:

  • Borttagna begränsningar för antal reaktorer, samt likvärdiga förutsättningar för olika energislag gällande möjlig placering och det kommunala vetot, genom ändringar i miljöbalken.
  • Ge viss ökad flexibilitet för olika typer och storlekar av reaktorer och nya aktörer.
  • Förtydliga och förenkla tillståndsprövning, bl. a. genom att ta bort dubbel tillämpning av miljöbalken.
  • Utöka och förtydliga Strålsäkerhetsmyndighetens mandat att besluta om tillstånd och föreskrifter.
  • Ökad internationell samverkan och möjligheter för kunskapsuppbyggnad om ny reaktorteknik, exempelvis genom att införa en process som föregår tillståndsprövningen.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter