Varan har lagts till i varukorgen
Tips för mindre bostadsbolag om energieffektivisering
55384550-energy-efficient-house-house-audit
Vid arbete med driftoptimering och underhåll kan energianvändningen minska samtidigt som inomhusmiljön förbättras. Foto: Mostphotos
Det krävs en långsiktig och strukturerad strategi för att lyckas med energieffektivisering. Sveriges Allmännytta har tagit fram ett stöd riktat till de bostadsbolag som har svårt att komma i gång.

Sedan energikrisen slog till har elenergianvändningen i Sverige minskat med nästan tio procent, enligt Svenska Kraftnät. Genom att minska energianvändningen, både el och värme, får man fyra fördelar: man bidrar till lägre energipriser, får minskade energikostnader, en ökad energitrygghet och minskad miljöpåverkan.

Strategiskt energiarbete i fyra steg

Sveriges Allmännytta har tagit fram ett material med förslag på ett strategiskt energiarbete i fyra steg med tillhörande film för varje steg. De fyra stegen är: Planera – genomför – följ upp – agera. Modellen kan ses som en cykel i fyra faser där de fyra faserna genomförs om och om igen.

Det har varit ett uppvaknade för en del hyresvärdar att ”oj nu blir det dyrt”. Då försöker man först dra i handbromsen.
bild på energiexpert Björn Berggren. Björn Berggren, energiexpert. Foto: Sveriges Allmännytta

Nya och mer effektiva system är ofta både tystare och renare. Vid ett byte kan därför inomhusmiljön och arbetsmiljön förbättras, exempelvis genom förbättrad luftkvalitet, belysning och ljudvolym.

Stor potential att spara

Björn Berggren, som är energiexpert på Sveriges Allmännytta, betonar vikten av att börja med en grundlig energikartläggning och att fastställa policy och mål för bostadsföretaget.

– Policyn är ledstjärnan,  målen konkretiserar arbetet och gör det enklare att komma i gång, säger han.

Han uppskattar att de som inte riktigt kommit igång ännu kan minska sin energianvändning med mellan 10 till 25 procent enbart genom att säkerställa en väl fungerande drift. Genom tekniska åtgärder, som kräver större investeringar, går det att komma ännu längre.

Stå rustad inför framtiden

Att använda energi effektivt är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav, menar Björn Berggren

– Det har varit ett uppvaknade för en del hyresvärdar att ”oj nu blir det dyrt”. Då försöker man först dra i handbromsen. Sen har en del kommit i gång med ett mer långsiktigt arbete.

Då frågor de får in från medlemmarna handlar ofta om hur mycket de kan spara och vad det kostar.

– Sen måste man komma ihåg att det finns en väldig bredd bland medlemmarna i allmännyttan. De större bolagen har helt andra förutsättningar jämfört med de mindre bolagen som inte har så mycket personal och resurser, säger Björn Berggren. 

– Det svåraste tror jag är att just komma i gång. Ibland behöver man lite inspiration eller något att hålla i handen tror jag.

Kartlägg energianvändningen

Ett första steg är att få koll på sitt nuvarande läge och göra en kartläggning av företagets energianvändning och identifiera vad som kan göras för att minska denna. Försök sedan att skapa en överblick över varje byggnads årliga energianvändning per kvadratmeter fördelat på värme, varmvatten och fastighetsel. Analysera därefter energianvändningen i byggnaderna och identifiera orsakerna till en eventuell hög energianvändning.

Vad tror du är det svåraste för de mindre bostadsbolagen, vart fastnar de?

– Till att börja med är det en resursfråga. Det har inte funnits nog med tid, personal och kraft att jobba med detta. Frågan har också varit lägre prioriterad då det varit relativt billigt med energi. Det har också funnits andra kostnader, alltifrån att städa trapphus till att sanera klotter på fasaderna.

Undvik att projektet sväller ut

– Det vi försöker är att hjälpa de här bostadsbolagen komma i gång snabbt och enkelt. Det är inte ett stort berg att klättra över. Men det gäller att se till så att inte projektet sväller, menar Björn Berggren.

Om man till exempel har bestämt att man ska byta ut utrustningen i tvättstugorna mot en mer energieffektiv, då ska man inte börja koppla på en massa andra saker, som att byta låssystem eller måla om när man ändå är i gång.

– Då riskerar det att bli ett för stort och dyrt projekt med för många beslut och kostnader. Man kan våga börja tänka stort, men börja litet. Genomför den biten och följ sedan upp och utvärdera hur det har gått och att det är lönsamt. Sen kan man rulla ut det i större skala.

Beteendet spelar stor roll

Att se till att involvera de boende i energieffektiviseringen ska man inte heller glömma bort, menar Björn Berggren.

– Beteendet spelar en stor roll här. Det finns potential i att utbilda och informera de boende. Till exempel om hur de använder varmvattnet och elen. Ett stort problem är till exempel öppna fönster, främst de som sover med öppet fönster för att de tycker det är för varmt i sovrummet. Det är en stor energibov.

På Sveriges Allmännyttas hemsida finns både energispartips inom drift, tekniska åtgärder och beteendeförändringar, men också råd hur man kan jobba strukturerat i olika steg.

FAKTA Tre åtgärder som sparar energi:

  • Åtgärder för en väl fungerande drift, till exempel att se till att man får en bättre injustering av hur fastigheten används. 
  • Tekniska åtgärder som kräver en större investering.
  • Att se till att involvera de boende genom att informera och utbilda dem i olika frågor. 
Källa: Sveriges Allmännytta
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Bostäder Lokaler Bygg- och energikris Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tre åtgärder som sparar energi:

  • Åtgärder för en väl fungerande drift, till exempel att se till att man får en bättre injustering av hur fastigheten används. 
  • Tekniska åtgärder som kräver en större investering.
  • Att se till att involvera de boende genom att informera och utbilda dem i olika frågor. 
Källa: Sveriges Allmännytta
Fördjupningsmaterial