Varan har lagts till i varukorgen
Resurseffektiv bebyggelse i nytt forskningsprogram
byggarbetsplats
Energimyndigheten gör en stor satsning på forskning och innovation inom bebyggelseområdet. Foto: Per-Åke Berg
Energimyndigheten satsar nästan 300 miljoner kronor på ny forskning om effektiv energianvändning. Det ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse.

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsen. En effektivare energianvändning inom bebyggelsesektorn är därför en viktig pusselbit i utvecklingen av energisystemet.

Syftet med Energimyndighetens nya forskningsprogram Resurseffektiv bebyggelse är att bidra med ny kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ påverkan på klimatet.

Forskningsprogrammet ersätter de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen Energieffektivt byggande och boende (E2B2), Spara och Bevara (S&B) samt Belysningsprogrammet (EELYS), allt eftersom dessa programsatsningar löper ut.

Över hela livscykeln

Forskningsprogrammet omfattar energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln. Bland annat omfattas byggnader, system och människor som på olika nivåer och inom olika roller ingår i relaterade processer. Det handlar om både bostäder och lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi som relaterar till boendet och bebyggelsen, inklusive renovering och ombyggnad samt rivning.

Utlysning under våren

Forskningsprogrammet pågår från 2023 till och med 2028 men kan komma att förlängas vid behov. Både nationella och internationella utlysningar och samarbeten ingår i programmet.

Den totala budgeten är 290 miljoner kronor för hela perioden. Den första utlysningen kommer redan under våren 2023.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Energi Energieffektivisering Finansiering Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter