Varan har lagts till i varukorgen
Ny vägledning om energihushållning
Energi 3 apr
rok-fran-en-industri
Det är viktigt att företag och industrier jobbar aktivt med energifrågor. Foto: Bertil Bernhardsson/Mostphotos
Företag och industrier har en viktig roll i energiomställningen. En ny vägledning ska hjälpa dem att ta fram energihushållningsplaner som kan bidra till effektivare energianvändning.

Samhället står inför en stor utmaning. Klimatpåverkan måste minska samtidigt som behovet av energi växer. Detta ställer krav på energihushållning så att våra begränsade energiresurser kan användas där de bäst behövs.

Myndigheter samverkar om innehållet

Många företag behöver och använder mycket energi. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor samt ta fram en energihushållningsplan kan de minska sin energianvändning och övergå till förnybara energikällor så långt det är möjligt.

Nu har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tillsammans tagit fram en vägledning som ska göra det enklare för företag att ta fram energihushållningsplaner.

I vägledningen finns det en bilaga som beskriver vad en energihushållningsplan kan innehålla. Det kan till exempel vara:

  • Mål för energihushållning.
  • Hur företaget arbetar med att ta fram, prioritera, genomföra och följa upp åtgärder för energihushållning.
  • Beskrivning av åtgärder som behöver vidtas för att målen ska nås och hur de ska följas upp.
  • Eventuella villkor i tillstånd enligt miljöbalken om energihushållning.

Koppling till två olika lagar

Det finns två olika lagstiftningar som har koppling till energihushållningsplaner. Det är lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, och Miljöbalken. I EKL finns begreppet handlingsplan vilket kan vara en del av en energihushållningsplan. I Miljöbalken är energihushållningsplan ett etablerat begrepp vid tillståndsprövning.

Vägledningen riktar sig inte bara till stora företag som EKL gör. Den kan vara intressant även för andra verksamheter. Tanken är att tillsynsmyndigheterna ska ha nytta av den då de ska bedöma om företagens arbete uppfyller miljöbalkens krav.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial