Varan har lagts till i varukorgen
Lönsamheten för effektivisering skiljer sig stort
sverige-rapporten-lonsamhet-vid-effektivisering
En granskning om hur kostnader för fjärrvärme, el, vatten och avlopp påverkas när behovet minskar har förutom 2022 även gjorts 2010 och 2015. Foto: IXSTUDIO/Mostphotos, skärmklipp
Beroende på var i landet man bor är lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder olika. Det visar en undersökning som Nils Holgerssongruppen genomfört.

Rapporten ”Lönsamhet vid effektivisering - Så påverkas kostnaderna vid minskning av behov av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall” är ett tillägg till den årliga Nils Holgersson-undersökningen där avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner kartläggs.

I rapporten analyseras hur kostnaden för de olika nyttigheterna påverkas när behovet av dem minskas med 25 procent. Jämförelsen omfattar 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland.

– Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Kan skilja 135 procent

Störst lönsamhet av effektivisering finns inom el-området. Det kan dock skilja 135 procent på värdet av en effektivisering. Detta beror på prisnivån mellan de olika elområdena samt hur elnätsavgiften är uppbyggd.

En annan iakttagelse i rapporten är att priserna inom fjärrvärme och el fokuserar alltmer på effekt. Detta ställer fastighetsägarna i en utmanande sits, menar Louise Wall, eftersom mål och styrmedel för effektivisering uttrycks i energimängd.  

OM Rapporten

Organisationerna som står bakom rapporten är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Källa: Nils Holgerssongruppen
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Energieffektivisering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter