Varan har lagts till i varukorgen
Företag får böta efter dödsolycka i bergtäkt
Juridik 11 apr
massor-i-takt
Hovrätten dömer företaget som äger bergtäkten där dödsolyckan inträffade att betala en företagsbot. Arkivfoto: Tobias Sterner
En ung grävmaskinist dog efter att dolt sprängmedel detonerade i en bergtäkt. Åtta år efter dödsolyckan straffas företaget som äger täkten med en företagsbot.

Händelsen inträffade hösten 2015 i en bergtäkt i Skåne. Dagen efter att en pallsprängning hade gjorts genomfördes arbete med maskiner för att ta bort massorna som hade uppstått. Men det fanns odetonerade sprängmedel kvar på platsen och plötsligt sprängdes det.

Ett stenblock, hundratals kilo tungt, slungades genom framrutan på en grävmaskin och dödade maskinisten omedelbart.

Först 2022 togs fallet upp i tingsrätten. Då dömdes sprängarbasen på företaget som äger täkten för grovt arbetsmiljöbrott. Han ansågs av oaktsamhet ha orsakat dödsfallet genom att inte ha inspekterat sprängområdet tillräckligt noggrant så att de odetonerade sprängmedlen upptäcktes. Tingsrätten dömde också att en företagsbot skulle betalas då arbetsmiljöbrottet skett i företagets verksamhet. Men företagsboten eftergavs, företaget slapp betala något, då sprängarbasens särskilda och oberoende ställning inom bolaget gjorde att företaget inte kunde lastas för dennes brott menade tingsrätten.

Annan bedömning i hovrätten

Både åklagaren och företaget överklagade domen till hovrätten. Åklagaren ville att företagsboten skulle vara 3 miljoner kronor om arbetsmiljöbrottet ansågs vara grovt, 1,5 miljoner kronor om det inte ansågs vara grovt. Företaget menade att sprängarbasen inte hade begått något brott och att de därför inte kunde dömas till en företagsbot.

Hovrätten över Skåne och Blekinge prövade därför sprängarbasens skuld i frågan för att komma fram till om en företagsbot skulle betalas. Trots att denne inte överklagade domen mot sig. Domstolen kommer fram till att denne genom att vara oaktsam orsakat dödsolyckan. Men att brottet inte ska anses vara grovt.

– Skälet till att hovrätten inte finner arbetsmiljöbrottet grovt är att sprängarbasens oaktsamhet bestod av en missbedömning, som han visserligen inte borde ha gjort vid sin klarläggning efter sprängningen men som inte berodde på något medvetet slarv säger hovrättsrådet Anna Tansjö, en av hovrättens domare i målet, i ett pressmeddelande.

Företagsboten sätts av hovrätten till 1,2 miljoner kronor och företaget måste betala den. Domstolen anser att det inte finns skäl att efterge den med mer än 20 000 kronor då det gått lång tid från att dödsolyckan inträffade till att det togs upp i domstol.

FAKTA Företagsbot

Om ett arbetsmiljöbrott begås i ett företags verksamhet kan bolaget dömas till att betala företagsbot. Det rör sig till exempel om vid tillfällen när ett företag bedöms inte ha gjort tillräckligt för att motverka brottet, om en person i ledande ställning gjort det eller om en person med särskilt ansvar eller kontroll på företaget begått ett brott.

Källa: Arbetsmiljöverket
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Arbetsmiljö Markarbeten
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Företagsbot

Om ett arbetsmiljöbrott begås i ett företags verksamhet kan bolaget dömas till att betala företagsbot. Det rör sig till exempel om vid tillfällen när ett företag bedöms inte ha gjort tillräckligt för att motverka brottet, om en person i ledande ställning gjort det eller om en person med särskilt ansvar eller kontroll på företaget begått ett brott.

Källa: Arbetsmiljöverket