Varan har lagts till i varukorgen

Verktyg för hållbar renovering

Hållbarhet 8 sep 2022
Kornstigen 25 i området Tjärna Ängar i Borlänge.
Tjärna Ängar i Borlänge byggdes som en del av miljonprogrammet. Foto: Annelie Björling
Vilken påverkan har olika typer av renovering för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten? Ett nytt verktyg ska hjälpa fastighetsägare att bedöma det.

Idag betonas ofta att hållbarhetsaspekten ska beaktas vid en renovering. Samtidigt finns det väldigt få förenklade verktyg för beslutsfattare att använda i ett tidigt skede för att kunna utvärdera den totala hållbarheten för olika renoveringsscenarier.

I ett tidigare E2B2-projekt följde forskare en renovering av flerbostadshus i Tjärna Ängar i Borlänge. Då låg fokus på varsam renovering med energisparåtgärder, där syftet var att hitta en energimässigt och kostnadsmässigt optimal renoveringsnivå.

I projektet jämfördes olika renoveringspaket i tre från början lika hus. Samma passiva energisparåtgärder valdes för alla husen. Huvudfokus var att undersöka skillnaden mellan hus utan värmeåtervinning och hus med respektive FTX och frånluftsvärmepump. Renoveringsåtgärderna skulle genomföras på ett så varsamt sätt som möjligt.

Förlänga byggnadens livslängd

I ett tvärvetenskapligt projekt har den tidigare studien kompletterats med en livscykelanalys, livscykelkostnader samt sociala aspekter. Dessa faktorer har sedan vägts samman och presenterats med hjälp av verktyget Renobuild, som är utvecklat av RISE. Resultatet ger en sammantagen hållbarhetsvärdering som ökar fastighetsägares och samarbetspartners förståelse för konsekvenser av olika renoveringsalternativ.

Några slutsatser som framkommer är att den viktigaste hållbarhetsåtgärden är att förlänga livslängden för byggnaden och sänka värmebehovet. Tekniskt sett bör skalåtgärder komma först i prioriteringsordningen för att nå längst miljömässigt och säkerställa flexibilitet avseende systemval för energiförsörjning.

Projektet visar att det är den sociala hållbarheten som är det hållbarhetsområde som är svårast att genomföra. Renoveringen i Tjärna Ängar kallades för varsam, men detta är svårt att uppnå i praktiken då en renovering innebär stora ingrepp i någons hem.

OM E2B2

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram inom energieffektivt byggande och boende. Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Energieffektivisering Forskning
Fackområden

Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM E2B2

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram inom energieffektivt byggande och boende. Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Källa: Energimyndigheten