Varan har lagts till i varukorgen

Stöd till klimatberäkning av återbrukat material

Hållbarhet 13 sep 2022
bostadsomrade
Ungefär hälften av bygg- och fastighetssektorns klimatutsläpp kommer från byggskedet, där byggnadens material är en stor del. Foto: Michael Erhardsson
Byggherrar, konsulter och arkitekter är några av dem som kan behöva klimatberäkna återbrukat byggmaterial. I ett projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en handledning som ger stöd.
IVL har utvecklat ett verktyg för att på ett förenklat sätt ta fram miljövarudeklarationer samt en handledning för att klimatberäkna återbruk. Arbetet var en del av projektet "Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan".
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Upphandling Återbruk
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter