Varan har lagts till i varukorgen
Stöd för återbruk i offentliga fastigheter
Återbruk 22 sep 2022
trappa
Fast inredning som till exempel trappor går ofta bra att återbruka. Foto: Johny Kristensen
Två handfasta skrifter från SKR, Sveriges kommuner och regioner, ska hjälpa med återbruk. Skrifterna riktas till fastighetsägare av offentliga lokaler.
Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i det är att uppnå en högre grad av återbruk vid ombyggnads- och rivningsprojekt.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Lokaler
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter