Varan har lagts till i varukorgen
Så ser energiläget ut
Energi 29 sep 2022
tillford-energi-i-sverige
Den totala tillförda energin i Sverige 1970-2020 uttryckt i terawattimmar, TWh. År 2020 uppgick den till 508 TWh. Foto: Skärmklipp från skriften Energiläget 2022 – en översikt
Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2022 – en översikt. En skrift som ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för att ta fram den officiella energistatistiken i Sverige. I skriften Energiläget 2022 – en översikt sammanställs statistiken för att ge en kortfattad överblick över energisystemet.

I skriften går det bland annat att läsa om:

  • Hur Sveriges elproduktion sett ut över tid.
  • Hur det har gått med Sveriges energimål till 2020.
  • Inom vilka sektorer det används mest energi i Sverige.

Statistiken sträcker sig i de flesta fall till 2020 och i vissa fall till 2021. Det innebär att händelser som inträffat efter 2020, som exempelvis kriget i Ukraina och högre energipriser, ännu inte syns i energistatistiken.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial