Varan har lagts till i varukorgen

Ny vägledning om samordnad tillsyn

Bestämmelser 1 sep 2022
En dörr till Boverket
Boverkets vägledning är en insats för myndigheter att gemensamt möta de samhällsproblem som är så pass komplexa att det behövs samverkan. Foto: Franz Feldmanis
Boverket har tagit fram en vägledning för att underlätta för Byggnadsnämndens arbete kring samordnad tillsyn. Den ska göra tillsynen rättssäker, effektiv och trygg.

Byggnadsnämndens tillsyn behöver ibland samordnas med andra tillsynsmyndigheter. Det kan till exempel handla om att tillsyn över plan- och bygglagen, PBL, kan behöva stöd av annan lagstiftning, som lagen om skydd mot olyckor, miljölagstiftningen eller sociallagstiftningen.

Det kan också handla om att myndigheter samarbetar och hjälper varandra, även vid tillfällen då det inte handlar om tillsyn. Som till exempel när Byggnadsnämnden arbetar med Polisen för brottsförebyggande eller brottsbekämpande verksamhet.

Boverket kan även se avtalssamverkan och samarbete om resurser för handläggning och beslut i tillsynsärenden enligt PBL som samordnad tillsyn.

Vägledningen om samordnad tillsyn är en insats för att myndigheter gemensamt ska möta de samhällsproblem som är så pass komplexa att de behöver gemensamma insatser från flera samhällsområden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Guider
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial