Varan har lagts till i varukorgen

Myndigheter uppmanas att spara energi

presstraff-om-myndigheters-energisparande
Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län, Ida Karkiainen, civilminister, Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör, vid regeringens pressträff. Foto: Regeringskansliet
Med anledning av de höga energipriserna ger regeringen statliga myndigheter i uppdrag att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. Uppdraget ska redovisas 31 mars 2023.

Regeringen ger 198 myndigheter i uppdrag att redovisa till Energimyndigheten mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Myndigheterna ska även redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska sin elanvändning. Det är upp till respektive myndighet att inventera vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga och lämpliga.

– Det breda uppdraget till de statliga myndigheterna handlar om att genomföra energibesparande åtgärder som ger effekt på kort sikt. Syftet är att försöka dämpa elpriserna inför kommande vinter. Staten måste gå före och visa vägen, säger civilminister Ida Karkiainen, vid en pressträff.

Energimyndigheten ger råd

Energimyndigheten ska, inom sitt ansvarsområde, bistå med sådan information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av uppdraget.

Enligt Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, finns det flera effektiva, energismarta och billiga åtgärder som på kort sikt kan vidtas för att minska användningen av el. Bland annat kan befintliga belysningskällor och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov.

Det är också möjligt att se över om delar av elanvändningen kan flyttas till tider då samhällets behov av el är som lägst. I de fall el används till uppvärmning kan vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen med 1–2 grader.

Även länsstyrelserna ska erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, till exempel genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder.

– Energieffektivisering är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer energi. Varje kilowattimme vi kan effektivisera minskar vår sårbarhet mot det energikrig Putin bedriver mot Europa just nu, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, vid en pressträff.

Slutredovisning i maj

Energimyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 maj 2023. I slutredovisningen ska det ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Belysning Bygg- och energikris Hållbarhet Kris och beredskap Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter