Varan har lagts till i varukorgen

Juridiska utmaningar när avloppsvatten ska återvinnas

Juridik 6 sep 2022
renat-avloppsvatten-henriksdal
Renat avloppsvatten som återanvänds, så kallat tekniskt vatten, används bland annat till bevattning av parker. Arkivfoto: Tobias Sterner
Flera va-organisationer planerar eller återvinner redan i dag renat avloppsvatten som tekniskt vatten. Men exakt vad begreppet innebär är inte definierat i lag. En ny rapport ska fungera som juridisk hjälp.

Intresset för att använda så kallat tekniskt vatten ökar. Det finns dock ingen tydlig definition i lagar eller föreskrifter för exakt vad tekniskt vatten är. I ett projekt finansierat av forskningsprogrammet Svenskt vatten utveckling har definitionen undersökts, vad för juridiska utmaningar det finns och hur det används i Sverige i dag.

Projektet har resulterat i rapporten ”Juridiska aspekter när avloppsvatten blir tekniskt vatten”. Här väljer man att beskriva tekniskt vatten som vatten som erbjuds till kund eller används i en va-verksamhet men som inte uppfyller dricksvattenkvalitet. 

De juridiska riskerna

På uppdrag av projektet har en advokatbyrå genomfört en analys av dagens regelverk och hur det påverkar användningen av tekniskt vatten. Slutsatsen är att flera olika regelverk berörs av frågan. Men, konstaterar man, tekniskt vatten är inte en tjänst som berörs av LAV, lagen om allmänna vattentjänster. Detta berör bara frågor gällande dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Trots det är en slutsats i analysen att va-huvudmän kan se till att leverera annat vatten än bara vatten av dricksvattenkvalitet. Dock kräver det att särskilda avtal tas fram och man måste se till att kommunalrättsliga samt konkurrensrättsliga bestämmelser följs. Det gäller då till exempel att tekniskt vatten kan användas mot en avgift och att den ska täcka de kostnader som uppstår av att tillhandahålla vattnet.

Enligt advokatbyrån så är det högst troligt att tekniskt vatten omfattas av produktansvarslagen. Det innebär att det finns ett strikt ansvar för de som tar fram och tillhandahåller vattnet. Beroende på om det tekniska vattnet framställs från dagvatten eller spillavloppsvatten så gäller också olika kravställningar beroende på vad det ska användas till.

Flera exempel i Sverige

Runt om i Sverige pågår flera testprojekt där återvunnet avloppsvatten används. Till exempel i Eslöv, vilket Byggkoll har skrivit om, där återvunnet avloppsvatten från det lokala reningsverket ska kunna användas av industrier till processer där dricksvatten inte behövs.

Det finns även flera exempel där antingen regnvatten, dagvatten, från tak används till att spola toaletterna med. Som i ett nybyggt kontorshus i Uppsala och ett i Örebro. Eller det nybyggda flerbostadshuset i Jönköpings kommun där återvunnet vatten från duschar och handfat används för att spola toaletterna med. Fler exempel på projekt finns i rapporten. 

Två råd ges i studien till de som funderar på att börja återvinna avloppsvatten till tekniskt vatten. Dels att se till att göra egna juridiska och ekonomiska analyser. Dels att ha en dialog från början med lokala miljömyndigheter och att testa processen innan det skalas upp. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Hållbarhet Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial