Varan har lagts till i varukorgen

Hindren mot målet om klimatneutral betong

Hållbarhet 21 sep 2022
gjuter-betongfundament
Cement, som behövs i tillverkningen av betong, beräknas stå för omkring 4 procent av världens totala utsläpp. Foto: Jan-Erik Kaiser/Mostphotos
Förhoppningen är att det ska finnas klimatneutral betong att använda från 2030. För att nå dit behöver stora investeringar göras. En ny studie visar vilka hinder som behöver övervinnas.

Om åtta år är tanken att det ska finns klimatneutral betong tillgänglig i Sverige. Det är Betonginitiativets plan, ett initiativ som olika betong-, bygg- och fastighetsbolag står bakom.

Det finns redan i dag flera alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Oftast tack vare att alternativa bindemedel till cement används. Men för att nå klimatneutral betong behöver stora åtgärder göras i cementproduktionen, den del vid framtagandet av betong som har störst klimatpåverkan.

I en ny rapport som forskningsinstitutet Rise tagit fram tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet, presenteras hindren på vägen för att nå klimatneutral betong och vad som kan göras för att övervinna dem.

Stora investeringar behövs

I rapporten konstaterar man att det som främst behövs är investering för koldioxidavskiljning vid cementtillverkningen. Och då vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. En investering som beräknas kunna kosta 10 miljarder kronor, vilket även kan öka driftskostnaderna med nästan det dubbla.

Hindren som finns är bland annat osäkerheter i möjligheten att göra verklighet av planerna på koldioxidavskiljning i Slite. Detta kopplat till bland annat miljötillstånd, val av teknik, lagringsmöjligheter av koldioxiden och tillräcklig elinfrastruktur på plats. 

Därför vill forskarna se snabbare, mer förutsägbara och tillförlitliga tillståndsprocesser.

Behöver stärka efterfrågan

För att satsningen ska lyckas, menar forskarna, är det ett måste att en stor efterfrågan av klimatneutral betong skapas. Detta kan ske på lite olika sätt. Tvingande klimatkrav i offentliga upphandlingar kan införas. Ett annat sätt är att branschen, betong-, bygg- och anläggningssektorn, tillsammans med beställare åtar sig att köpa klimatneutrala produkter när de finns på marknaden. 

Ytterligare åtgärder som forskarna menar behövs är en cirkulär färdplan från samhällsbyggnadssektorn som främjar cirkularitet. Flera aktörer måste även vara med och finansiera investeringarna som krävs för att kunna producera klimatneutral betong.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Konstruktion Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter