Varan har lagts till i varukorgen

Energikraven i BBR ska utvärderas

Bestämmelser 12 sep 2022
nybyggnation
Regeringen vill med täta intervall utreda att byggreglerna bidrar till energieffektiva byggnader. Foto: Johannes Erlandsson/Mostphotos
Boverket ska i dialog med Energimyndigheten genomföra en kontrollstation för att utvärdera nuvarande regler om byggnaders energiprestanda. Den första kontrollstationen ska ske redan 2022.

Regeringsuppdraget presenterades under förra veckan. Enligt uppdraget ska myndigheterna utvärdera om byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet.

Var tredje år

Sedan tidigare gäller att alla medlemsländer inom EU ska beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. Dessa ska rapporteras var femte år till kommissionen. Regeringen anser dock att den nya nationella utvärderingen ska göras oftare. En första kontrollstation bör genomföras 2022 och därefter vart tredje år.

– Energieffektivisering är ett väldigt viktigt redskap för att bemöta de höga elpriser som sannolikt kommer råda både på kort och på lång sikt. Det kan också bidra till minskad klimatpåverkan. Vi behöver därför med täta intervaller utreda att byggreglerna bidrar till energieffektiva byggnader med hållbara uppvärmningssystem, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande.

OM regeringsuppdraget

Boverket ska inom uppdraget:

  • Uppdatera och redovisa de data som behövs för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven i Boverkets byggregler, BBR.
  • Utreda och vid behov ändra viktningsfaktorerna för olika energibärare i BBR för att uppnå teknikneutralitet och kostnadsoptimala nivåer.

Boverket kan även inom ramen för kontrollstationen redogöra för behov av andra lämpliga åtgärder, styrmedel eller utvecklingsområden för att minska byggnaders effektbehov och därmed minska effektutmaningen i energisystemet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 mars 2023.

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Energieffektivisering Hållbarhet Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial