Varan har lagts till i varukorgen
Bostadsbyggandet väntas tvärnita
Ekonomi 16 sep 2022
40747886-figures-wooden-houses-and-red-arrow-down-the-concept-of
Det påbörjade antalet bostäder väntas går ner med nästan 40 procent nästa år jämfört med toppåret 2021, enligt SBAB. Foto: Mostphotos
Byggandet av nya bostäder väntas falla brant nästa år. Detta tillsammans med sjunkande bostadspriser och höjda boräntor ger en mörk bild av det aktuella läget, visar SBAB:s nya rapport Bomarknadsnytt.  

Den svenska ekonomin spås i rapporten gå in i nolltillväxt nästa år. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten. En hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år.

Detta i kombination med den kraftiga prisuppgången på insatsvaror gör att antalet påbörjade nya bostäder väntas falla brant nästa år. Det är några av slutsatserna i årets tredje nummer av SBAB:s rapport Bomarknadsnytt.

– Vi utesluter inte en ännu större nedgång i byggandet än i vår prognos, säger Robert Boije, chefsekonom på Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, i ett pressmeddelande.

Stor nedgång för bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder väntas uppgå till 43 000 nästa år. Jämfört med toppåret 2021 är det en nedgång med nästan 40 procent.

– De dramatiskt höga priserna på många insatsvaror går inte att kompensera genom att höja priserna på nya bostäder eftersom priserna faller kraftigt på andrahands-marknaden. Samtidigt bidrar högre räntor till försvårade finansieringsmöjligheter, säger Robert Boije.

Bostadspriser faller troligen kraftigt

Bostadspriserna har fallit relativt mycket de senaste månaderna. Den inte fullt lika negativa utvecklingen i augusti kan tillskrivas en säsongseffekt, menar SBAB. Osäkerheten är dock stor.

Då har man inte tagit hänsyn till att de allt högre elpriserna kan komma att påverka priserna negativt på framför allt småhus i de södra delarna av Sverige.

Inflationen hög under lång tid

Inflationen har bitit sig fast på högre nivåer än vad både Riksbanken och många andra prognosmakare bedömt, skriver SBAB i rapporten. Även om inflationen väntas falla tillbaka markant under nästa år, bedöms den fortsätta att ligga långt över Riksbankens mål på två procent. Först under 2024 bedöms inflationen komma ner i närheten av målet.

– Riksbanken befinner sig nu i det besvärliga beslutsläget där den envist höga inflationen och risken för kraftigt stigande inflationsförväntningar ska hanteras utan att man samtidigt riskerar att bidra till onödigt hög arbetslöshet. Det är en mycket svår balansgång, säger Robert Boije.

Valutgången påverkar inte

Oavsett hur den nya regeringskonstellationen kommer att se ut och hur de politiska förhandlingarna fortlöper, väntas det inte ha någon avgörande betydelse för utvecklingen på bostadsmarknaden på kort sikt, enligt SBAB.

OM Konjunkturinstitutets barometer

Enligt Konjunkturinstitutets månadsvisa barometer växer vissa hinder för byggandet snabbt. Framför allt gäller det tillgången till material och utrustning,
men också på arbetskraft. Hushållens efterfrågan har dock minskat i betydelse. 

Enligt den kvartalsvisa Konjunkturbarometern förväntar sig husbyggarna en betydligt lägre byggtakt på ett års sikt.

Källa: Konjunkturinstitutet
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Bostäder Bygg- och energikris Projektering Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Konjunkturinstitutets barometer

Enligt Konjunkturinstitutets månadsvisa barometer växer vissa hinder för byggandet snabbt. Framför allt gäller det tillgången till material och utrustning,
men också på arbetskraft. Hushållens efterfrågan har dock minskat i betydelse. 

Enligt den kvartalsvisa Konjunkturbarometern förväntar sig husbyggarna en betydligt lägre byggtakt på ett års sikt.

Källa: Konjunkturinstitutet
Fördjupningsmaterial