Varan har lagts till i varukorgen
Arbetet med AMA Hus 24 är igång
AMA 7 sep 2022
Kickoff med utredare för AMA Hus
De som deltar i framtagandet av AMA Hus 24 är alla erfarna specialister från olika delar av branschen. Under startmötet diskuterades bland annat den kommande utgåvans fokusområden. Foto: Manfred Otterheim
Planeringen för AMA Hus 24 har nu påbörjats. 28 utredare från byggbranschen har tagit sig an uppgiften att revidera 2021 års utgåva. Fokus ligger bland annat på återbruk.
niklas-olars Niklas Olars. Foto: Manfred Otterheim

AMA har en historia som sträcker sig från 1945, då Samarbetskommittén för byggnadsfrågor startades. De kom snabbt fram till att det behövdes en publikation för tekniska frågor och regleringar inom byggbranschen. 1950 gav de ut Bygg AMA. Sedan dess har flera utgåvor och upplagor getts ut. Från och med 2008 kommer AMA Hus ut var tredje år. Och nu startar alltså processen för 2024 års utgåva.

− AMA är framtagen av branschen, för branschen, säger Niklas Olars, en av huvudutredarna på Svensk Byggtjänst.

Streckkoder tas bort

Några av de fokusområden som utredarna jobbar med nu är helt nya. Ett förslag om att ta bort AMA:s streckkoder har tagits fram, något som ska förtydliga innehållet för användarna.

− Det var en del som hade svårt att förstå streckkoderna. Förslaget vi tagit fram ska underlätta det. Dessutom har övriga fackområden jobbat bort streckkoder sedan tidigare, säger Niklas Olars.

frida-klang Frida Klang

Frida Klang är också huvudutredare för AMA Hus på Svensk Byggtjänst. Hon berättar att man genom att ta bort strecken ur koderna också blir mer konsekvent.

− Anledningarna till att de tas bort är flera. Men som det är idag ser upplägget för koderna i onlinetjänsten annorlunda ut än de gör i boken.

Återbruksfokus

Det blir även ett större fokus på återbruk i AMA Hus 24. Boverket fick i början av året ett regeringsuppdrag kring cirkulär ekonomi, där de efterfrågar hjälp och stöd från branschen. Niklas Olars tror att Svensk Byggtjänst och AMA kan vara ett stöd i att främja det cirkulära byggandet.

− Hela branschen kommer behöva hjälpa till att främja det cirkulära byggandet. Det vi gör är att dra vårt strå till stacken. Vi vill i AMA Hus 24 titta om vi kan ta fram rådtexter när det handlar om återbruk.

Möjligheternas byggregler

Boverket ser även över hur byggandet i Sverige kan bli mer innovativt och mer effektivt. Det är något AMA Hus också bevakar. Men då Boverket inte kommer vara i mål med det uppdraget när utredningsarbetet med AMA Hus 24 är klart, så tror inte Frida Klang att de kommer nämna så mycket om det i den nya utgåvan.

− Möjligheternas byggregler, som uppdraget kallas, innebär delvis att de allmänna råden ska tas bort ur Boverkets byggregler. De ska fokusera på att göra tydligare krav och mindre råd och vägledning. Vi kommer att bevaka det och se vad som händer.

43 specialister

I arbetet med att ta fram AMA Hus 24 deltar erfarna specialister från olika delar av branschen. Förutom Svensk Byggtjänsts tre huvudutredare så är projektet tilldelat 28 kapitelutredare och 12 personer i en referensgrupp.

För att texterna ska godkännas av huvudutredaren eftersträvar Svensk Byggtjänst att de ska vara teknisk korrekta, juridiskt vattentäta, enhetligt formulerade, konsekventa och lätta att förstå. Alla inom byggbranschen ska ha nytta av AMA. För att texterna ska vara relevanta måste de också innehålla allmänt accepterad teknik, god praxis och vara neutrala.

AMA Hus 24 beräknas vara klar och ute på marknaden våren 2024.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Återbruk
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial