Varan har lagts till i varukorgen
Växtaska minskar betongens klimatpåverkan
Hållbarhet 10 okt 2022
Betong och vete
Forskning på att ersätta cement i betong pågår. I Malmö har man byggt hyreshus med betong innehållande bland annat växters aska. Foto: Mostphotos
Genom att tillsätta växtaska i betong kan cementen halveras. För första gången har aska från svenska växter används i ett bygge.

ByggVesta har byggt hyreshuset Sköterskan i Malmö. I projektet har det gjort många okonventionella, men hållbara val. Bland annat använde de växtaska från Sverige i sin betong. På så sätt kunde de minska andelen cement, som har större klimatpåverkan.

I samarbete med forskningsinstitutet Rise har ByggVesta undersökt olika sorters växtaska och effekterna de har på betong. Betongen gjordes av Strängbetong i Örebro. De tillsatte tio procent aska och kunde på så sätt halvera cementmängden.

Forskning på tillsatser i betong pågår på fler håll i landet. På Chalmers görs fallstudien Mistra Carbin Exit, där man undersöker hur växtaska kombinerat med slimmade konstruktioner påverkar betongen. Chalmers har i en studie från 2021 visat att det går att sänka utsläppen med drygt 40 procent i byggandet av ett flerfamiljshus.

Tidigare har flygaska och masugnsslagg från stålindustrin använts för att dryga ut betongen. Koncepten är de samma, men växtaskan är organisk och anses därför vara ett mer hållbart alternativ.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Forskning Konstruktion Miljö
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial