Varan har lagts till i varukorgen
Utbildningssatsning ska hjälpa med klimatdeklarationer
Kompetens 25 okt 2022
nybygge-lars-asplund
Krav på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader. Men kunskap om klimatberäkning saknas i mindre företag. Foto: Lars Asplund
Branschorganisationen Byggföretagen initierar ett kunskapslyft för att hjälpa små och medelstora bygg- och anläggningsföretag att klimatdeklarera. Detta bland annat för att de ska ha möjlighet att möta lagkravet om klimatdeklaration.

Sedan den 1 januari 2022 har det funnits krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Lagkravet har fått många större bygg- och anläggningsföretag att höja kunskapen kring klimatdrivna affärer och klimatsmarta val. Mindre företag saknar i många fall resurser för liknande åtgärder.

Kompetensbrist

Bristen på kunskap och kompetens i branschen har lett Byggföretagen till att satsa på ett kunskapslyft kring klimatdeklarationer. 

– Små och medelstora byggare utgör en mycket stor del av den svenska byggbranschen. De måste också ges möjlighet att bidra till omställningen för att öka sin konkurrenskraft, säger Martin Klang, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Utbildning i klimatberäkning

Kunskapslyftet sker via utbildningsinsatser där mindre företag erbjuds en grundutbildning i hur de ska klimatberäkna byggnader. Som ett andra steg i satsningen kommer vissa av de deltagande företagen även att erbjudas hjälp att genomföra deras första klimatberäkning.

Byggföretagen samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet, som håller i utbildningarna.

– Det kommer att vara avgörande för byggbranschens omställning att även de mindre byggföretagen har kompetens att göra klimatberäkningar och kan förstå vilka åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan. Det finns en föreställning om att den svenska byggbranschen domineras av ett fåtal stora byggföretag, men de små och medelstora företagen står faktiskt för merparten av branschens omsättning och personal, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Utbildning Hållbarhet Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial