Varan har lagts till i varukorgen
Stort batterilager stöttar elnätet i Landskrona
Eldistribution 26 okt 2022
batterilager-i-landskrona
Det nya batterilagret kommer byggas nära Landskrona energis huvudkontor. Foto: MOOB
I Landskrona håller ett av Sveriges största batterilager på att byggas. Tanken är att det ska hjälpa till att stabilisera elnätet i staden genom frekvensreglering.

Landskrona växer med fler företag och nya bostäder. Det ställer krav på ökad effekt i elnätet. För att klara den utmaningen byggs nu ett nytt stort batterilager på en yta av cirka 4 000 kvadratmeter i närheten av Landskrona energis huvudkontor.

Det nya batterilagret kommer att ha en kapacitet på 20 megawatt, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Landskronas uttag. I Sverige finns bara ett fåtal batterilager som är integrerade i elnätet, så Landskrona blir en av de första kommunerna som får denna lösning.

Stabiliserar elnätet

Det nor­diska kraftsystemet balanseras mot en frekvens på 50 hertz. För att systemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom vissa snäva gränser. Produktion och konsumtion av el måste vid varje given tidpunkt vara lika stor.

Om det uppstår en kortsiktig obalans behöver man snabbt kunna påverka konsumtionen eller produktionen upp eller ner, så kallad frekvensreglering, och det är här batterilagret kommer in.

Huvuduppgiften för batterilagret i Landskrona blir att snabbt kompensera för över- eller underproduktion. Det bidrar därmed på ett effektivt sätt till att stabilisera elnätet när mer oreglerad produktion som vind och sol tillförs.

Batterilagret planeras vara klart att kopplas in på nätet under 2023.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Teknik Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter