Varan har lagts till i varukorgen
Prognos: Kraftigt minskat bostadsbyggande
Bostäder 20 okt 2022
nybyggda-flerbostadshus-i-vasteras
Från 2021 till 2023 kan antalet nya påbörjade bostäder i flerbostadshus minska med mer än 40 procent tror Boverket. Arkivfoto: Tobias Sterner
Antalet bostäder som får börja byggas under 2023 kan minska kraftigt jämfört med 2021. Det kan bli nästan 40 procent färre förutspår Boverket.

– Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en topp under 2021, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket, i ett pressmeddelande.

Boverket har gjort om sin byggprognos för 2022 och 2023. Enligt myndigheten kommer antalet bostäder som får börja byggas och som sedan väl byggs att minska kraftigt. 2021 började 71 000 bostäder byggas i Sverige. Boverket tror att startbesked kommer ges för bygge av 60 000 bostäder under 2022. En minskning med 14 procent jämfört med 2021.

Ännu färre påbörjade bostäder blir det 2023 tror Boverket. 45 000 bostäder kommer då börja byggas. Det skulle innebära en minskning med 25 procent jämfört med 2022. Boverket tror dock att antalet kan bli ännu färre på grund av omvärldsläget med stigande räntor, höjda materialpriser och vikande bostadsmarknad. 

Boverket framhåller att läget är svårbedömt. Särskilt vad gäller situationen för 2023. Byggtakten kan bli högre än prognosen, men den kan också bli mycket lägre. Till 2024 tror dock myndigheten att byggtakten kan börja öka igen, om konjunkturen blir bättre som en del prognoser nu visar.

Boverkets prognos

Påbörjade bostäder enligt prognosen.

År 2021 2022 2023
Flerbostadshus 55 400 43 500 32 000
Småhus 13 600 13 500 10 500
Ombyggnad 2 750 3 000 2 500
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bygg- och energikris Ekonomi Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial