Varan har lagts till i varukorgen
Kraftig ökning av tillsynen av skyddsrum
Kris och beredskap 7 okt 2022
Skyddsrum i flerbostadshus, skylt syns på bilden.
I samband med kriget i Ukraina har MSB fått många frågor från fastighetsägare kring vad som krävs för att ställa i ordning ett skyddsrum. Foto: Mostphotos
Tillsynen av skyddsrum har ökat kraftigt. Ett större engagemang från landets fastighetsägare är en av orsakerna.

Sedan kriget i Ukraina inleddes i våras har allt fler fastighetsägare bokat tillsyn av sina skyddsrum, skriver Fastighetstidningen.

I början av kriget fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, många frågor från fastighetsägare om de borde ställa i ordning skyddsrummen direkt och vad som i så fall krävdes. I många fall har skyddsrummen fungerat som cykel- och lägenhetsförråd.

MSB rekommenderade fastighetsägarna att göra en inventering av skyddsrummen för att få bättre koll på skicket och se över sina rutiner.

Ökning med 500 procent

Det är inte bara MSB som kan genomföra en tillsyn av skyddsrummen. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra den själva också.

Enligt Fastighetstidningen gjorde MSB 2 000 tillsyner i fjol jämfört med 3 500 i år. Ser man till totala antalet tillsyner är det upp emot 10 000 stycken, vilket är en ökning med 500 procent jämfört med i fjol. 

Intresset för skyddsrum har ökat det senaste året. MSB:s skyddsrumskarta brukar ha många träffar på deras sajt. Nu har det blivit än mer. Under en vecka hade man tre miljoner besök.

MSB planerar fler insatser för att öka kunskapen om skyddsrum, bland annat med ett egenkontrollsystem för fastighetsägare. Tanken är att de ska få ett stöd när de gör kontroller själva.

OM Ansvar och skyldigheter med att äga ett skyddsrum:

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar fastighetsägare bland annat för att:

  • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning.
  • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
  • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning.
  • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion.
  • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Bevaka ämnen i artikeln

Kris och beredskap Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Ansvar och skyldigheter med att äga ett skyddsrum:

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar fastighetsägare bland annat för att:

  • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning.
  • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
  • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning.
  • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion.
  • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB