Varan har lagts till i varukorgen
Guide för att bygga smarta gator
Hållbarhet 3 okt 2022
guide-design-smarta-gator
Designguiden ska vara en inspiration för de som arbetar med gator, till exempel vad gäller utformning. Foto: Mostphotos
En ny guide om smart design av gator ska inspirera de som arbetar med gators utformning. Men skriften är även tänkt att väcka opinion för omgjorda svenska lagar för hur gator får se ut.

Stora förändringar pågår i samhället, vilket även kommer att påverka gaturummet. Det handlar om urbaniseringen, digitaliseringen, miljöförändringar och samhällsförändringar.

Personer från KTH, Chalmers, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt företagen White och Sweco har tillsammans tagit fram en ny skrift som ska fungera som en designguide och inspiration för hur gatorna kan utvecklas med anledning av trenderna. Den ger även förslag på hur sådant som lagstiftning bör utformas framöver.

I första hand riktar sig guiden till planerare, designers och konstruktörer inom offentlig och privat samhällsbyggnadssektor. Det kan vara på kommunala och statliga myndigheter, bygg- och anläggningsföretag eller fastighetsägare. 

I fem huvudkapitel

Guiden är uppdelad i fem olika kapitel och kan läsas antingen i ordning eller fungera som ett uppslagsverk. Kapitlen är om gatans utveckling, gatans användning, gatans delar, gatans design och om själva designprocessen.

De som har tagit fram guiden skriver i den att de hoppas att den ska inspirera till att städers gator bli smartare, mer mångfunktionella och mer flexibla.

Skribenterna är i guiden öppna med att delar av den inte är förenlig med dagens svenska lagar. Enligt skribenterna är tanken att guiden ska fungera som en ögonöppnare för vad de anser är det befintliga regelverkets begränsningar och vad som bör göras för få till en lagstiftning som fungerar bättre i att möta framtida utmaningar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Infrastruktur Projektering Samhällsplanering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial