Varan har lagts till i varukorgen
Enklare felsökning när sensorer övervakar elnätet
Digitalisering 19 okt 2022
natstation-med-sensorer
Med trådlösa sensorer som övervakar elnätet i nätstationer går det snabbare att åtgärda fel vid avbrott. Foto: Nils-Olof Wångstedt
Energibolaget Kraftringen har installerat sensorer som felövervakar elnätet i Lund med omnejd. Genom sensorerna går det att lokalisera fel snabbare, vilket gör att elavbrotten kan bli kortare och antalet drabbade kunder färre.

2019 började Kraftringen undersöka möjligheten att övervaka kraftnätet med hjälp av sensorer med trådlös uppkoppling, som en del av projektet Smarta Offentliga Miljöer, SOM. Från början övervakades nätet i första hand i Lunds fyra fördelningsstationer.

När nätet enbart övervakades i dessa fyra större stationer tog det relativt lång tid att lokalisera var felet uppstått och stora områden fick stängas av medan felsökningen pågick. Man valde därför att utöka övervakningen till mindre andelar av nätet. Fördelningsstationerna skickar strömmen vidare till slingor av nätstationer och sensorer installerades i två av dessa slingor.

- Med sensorer och mätning i en eller flera nätstationer i slingan kan vi direkt få information om var i slingan felet har uppstått. Därmed kan vi lättare lokalisera felet och stänga av rätt del, vilket gör att de kunder som inte är direkt drabbade endast får ett kort avbrott, säger Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen, i ett pressmeddelande.

Mäter även ström

Försöket med de två sensorerna i slingorna med nätstationer gick så bra att Kraftringen nu valt att placera ut sammanlagt tolv sensorer på liknande sätt. Under hösten 2022 planeras för ytterligare 20.

I Lund finns ungefär 500 nätstationer och Kraftringen räknar med att placera ut totalt 100 sensorer under en tvåårsperiod. Det ska ge en god övervakning, både i Lund och i Kraftringens övriga ägarkommuner Lomma, Eslöv och Hörby.

Sensorerna visar inte bara när det är fel utan de gör även en strömmätning. Strömvärdena visar hur belastad en transformator är, vilket är bra att veta så att det går att göra en åtgärd om de ligger på gränsen till vad de klarar. Dessutom ger denna mätning en bekräftelse på att sensorn fungerar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Eldistribution Styr och övervakning Teknik
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial